Cinque Terre

Kiếm Nghịch Thương Khung

Tác giả : EK
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 911295
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 151: Chấn động nội môn (2)

 • Chương 152: Chấn động nội môn (3)

 • Chương 153: Tư chất yêu nghiệt (1)

 • Chương 154: Tư chất yêu nghiệt (2)

 • Chương 155: Tư chất yêu nghiệt (3)

 • Chương 156: Ngươi là Chân Long (1)

 • Chương 157: Ngươi là Chân Long (2)

 • Chương 158: Ngươi là Chân Long (3)

 • Chương 159: Tiên Thiên nhị trọng (1)

 • Chương 160: Tiên Thiên nhị trọng (2)

 • Chương 161: Tiên Thiên nhị trọng (3)

 • Chương 162: Hoan nghênh khiêu chiến (1)

 • Chương 163: Hoan nghênh khiêu chiến (2)

 • Chương 164: Hoan nghênh khiêu chiến (3)

 • Chương 165: Hoan nghênh khiêu chiến (4)

 • Chương 166: Cuộc chiến hương diễm (1)

 • Chương 167: Cuộc chiến hương diễm (2)

 • Chương 168: Cuộc chiến hương diễm (3)

 • Chương 169: Top 10 nội môn (1)

 • Chương 170: Top 10 nội môn (2)

 • Chương 171: Top 10 nội môn (3)

 • Chương 172: Dương danh nội môn (1)

 • Chương 173: Dương danh nội môn (2)

 • Chương 174: Dương danh nội môn (3)

 • Chương 175: Dương Thiên Quân bại (1)

 • Chương 176: Dương Thiên Quân bại (2)

 • Chương 177: Dương Thiên Quân bại (3)

 • Chương 178: Đệ tử Lăng Vân (1)

 • Chương 179: Đệ tử Lăng Vân (2)

 • Chương 180: Đệ tử Lăng Vân (3)

 • Chương 181: Ngự Thú Chi Thuật (1)

 • Chương 182: Ngự Thú Chi Thuật (2)

 • Chương 183: Ngự Thú Chi Thuật (3)

 • Chương 184: Linh thảo Huyền cấp (1)

 • Chương 185: Linh thảo Huyền cấp (2)

 • Chương 186: Linh thảo Huyền cấp (3)

 • Chương 187: Cương Giáp Yêu Ngưu (1)

 • Chương 188: Cương Giáp Yêu Ngưu (2)

 • Chương 189: Cương Giáp Yêu Ngưu (3)

 • Chương 190: Cường địch đuổi giết (1)

 • Chương 191: Cường địch đuổi giết (2)

 • Chương 192: Cường địch đuổi giết (3)

 • Chương 193: Cường địch đuổi giết (4)

 • Chương 194: Cao thủ lục trọng (1)

 • Chương 195: Cao thủ lục trọng (2)

 • Chương 196: Cao thủ lục trọng (3)

 • Chương 197: Kiếm ý trong cốc (1)

 • Chương 198: Kiếm ý trong cốc (2)

 • Chương 199: Kiếm ý trong cốc (3)

 • Chương 200: Chân giả hư thật (1)

 • Sau thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyễn của mình qua tác phẩm mới Kiếm Nghịch Thương Khung. 

  Với phong cách viết truyện cuốn hút, các trận chiến đấu kịch tính gay cấn, tình tiết logic hợp lý đan xen nhau tạo nút thắt mở ly kỳ cho câu chuyện, EK đã cuốn hút độc giả theo từng bước chân của nvc. 

  Bên cạnh sự thành công của Kiếm Đạo Độc Tôn thì Kiếm Nghịch Thương Khung cũng là một trong những bộ Kiếm Tu xuất sắc với cách xây dựng hệ thống tu luyện hợp lý, sự trưởng thành của nvc không thiếu sự kỳ ngộ nhưng hiểm cảnh mà nvc phải vượt qua cũng không hề dễ dàng. Và bên cạnh "trai anh hùng" thì không thể thiếu được "gái thuyền quyên", EK không phải xây dựng một hình tượng nvc thuần tu luyện mà còn thể hiện tình cảm, sự ôn nhu của mình qua các đoạn nhân duyên trên bước đường trưởng thành. (Lúc tác giả viết mấy đoạn này cũng là lúc lão "lên xe hoa" nên viết khá là chắc tay và … thật ^.^)

  Bình luận