Cinque Terre

Kiếm Nghịch Thương Khung

Tác giả : EK
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 906710
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 101: Võ đạo thập trọng

 • Chương 102: Thú Hoang sơn mạch

 • Chương 103: Thú Hoang sơn mạch

 • Chương 104: Yêu thú tam cấp

 • Chương 105: Yêu thú tam cấp

 • Chương 106: Hắc Tuyến vương xà

 • Chương 107: Cường hóa thể chất

 • Chương 108: Cường hóa thể chất

 • Chương 109: Đại thu hoạch

 • Chương 110: Đột phá Tiên Thiên

 • Chương 111: Lực lượng khủng bố

 • Chương 112: Tự tìm đường chết

 • Chương 113: Nguy cơ của Hoàng gia (1)

 • Chương 114: Nguy cơ của Hoàng gia (2)

 • Chương 115: Nguy cơ của Hoàng gia (3)

 • Chương 116: Một mình một kiếm (1)

 • Chương 117: Một mình một kiếm (2)

 • Chương 118: Một mình một kiếm (3)

 • Chương 119: Kiếm chém địch nhân (1)

 • Chương 120: Kiếm chém địch nhân (2)

 • Chương 121: Kiếm chém địch nhân (3)

 • Chương 122: Kiếm ý tung hoành (1)

 • Chương 123: Kiếm ý tung hoành (2)

 • Chương 124: Kiếm ý tung hoành (3)

 • Chương 125: Kiếm ý tung hoành (4)

 • Chương 126: Tru diệt ba nhà (1)

 • Chương 127: Tru diệt ba nhà (2)

 • Chương 128: Tru diệt ba nhà (3)

 • Chương 129: Người Đặng gia tới (1)

 • Chương 130: Người Đặng gia tới (2)

 • Chương 131: Người Đặng gia tới (3)

 • Chương 132: Thiết tượng tông sư (1)

 • Chương 133: Thiết tượng tông sư (2)

 • Chương 134: Thiết tượng tông sư (3)

 • Chương 135: Thiết tượng tông sư (4)

 • Chương 136: Qủy Ảnh kiếm khách (1)

 • Chương 137: Qủy Ảnh kiếm khách (2)

 • Chương 138: Qủy Ảnh kiếm khách (3)

 • Chương 139: Đánh chết Quỷ Ảnh (1)

 • Chương 140: Đánh chết Quỷ Ảnh (2)

 • Chương 141: Đánh chết Quỷ Ảnh (3)

 • Chương 142: Đánh chết Quỷ Ảnh (4)

 • Chương 143: Khảo hạch nội môn (1)

 • Chương 144: Khảo hạch nội môn (2)

 • Chương 145: Khảo hạch nội môn (3)

 • Chương 146: Lưu danh Kiếm Các (1)

 • Chương 147: Lưu danh Kiếm Các (2)

 • Chương 148: Lưu danh Kiếm Các (3)

 • Chương 149: Lưu danh Kiếm Các (4)

 • Chương 150: Chấn động nội môn (1)

 • Sau thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyễn của mình qua tác phẩm mới Kiếm Nghịch Thương Khung. 

  Với phong cách viết truyện cuốn hút, các trận chiến đấu kịch tính gay cấn, tình tiết logic hợp lý đan xen nhau tạo nút thắt mở ly kỳ cho câu chuyện, EK đã cuốn hút độc giả theo từng bước chân của nvc. 

  Bên cạnh sự thành công của Kiếm Đạo Độc Tôn thì Kiếm Nghịch Thương Khung cũng là một trong những bộ Kiếm Tu xuất sắc với cách xây dựng hệ thống tu luyện hợp lý, sự trưởng thành của nvc không thiếu sự kỳ ngộ nhưng hiểm cảnh mà nvc phải vượt qua cũng không hề dễ dàng. Và bên cạnh "trai anh hùng" thì không thể thiếu được "gái thuyền quyên", EK không phải xây dựng một hình tượng nvc thuần tu luyện mà còn thể hiện tình cảm, sự ôn nhu của mình qua các đoạn nhân duyên trên bước đường trưởng thành. (Lúc tác giả viết mấy đoạn này cũng là lúc lão "lên xe hoa" nên viết khá là chắc tay và … thật ^.^)

  Bình luận