Cinque Terre

Kiếm Nghịch Thương Khung

Tác giả : EK
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 911334
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 51: Thế như chẻ tre (2)

 • Chương 52: Thế như chẻ tre (3)

 • Chương 53: Thế như chẻ tre (4)

 • Chương 54: Tiến vào tiền bát (1)

 • Chương 55: Tiến vào tiền bát (2)

 • Chương 56: Tiến vào tiền bát (3)

 • Chương 57: Tiến vào tiền bát (4)

 • Chương 58: Dĩ trọng phá khoái (1)

 • Chương 59: Dĩ trọng phá khoái (2)

 • Chương 60: Dĩ trọng phá khoái (3)

 • Chương 61: Bạo đánh Trương Long (1)

 • Chương 62: Bạo đánh Trương Long (2)

 • Chương 63: Bạo đánh Trương Long (3)

 • Chương 64: Bạo đánh Trương Long (4)

 • Chương 65: Đệ nhất ngoại môn (1)

 • Chương 66: Đệ nhất ngoại môn (2)

 • Chương 67: Đệ nhất ngoại môn (3)

 • Chương 68: Đạt được ban thưởng (1)

 • Chương 69: Đạt được ban thưởng (2)

 • Chương 70: Đạt được ban thưởng (3)

 • Chương 71: Tàn đồ thần bí (1)

 • Chương 72: Tàn đồ thần bí (2)

 • Chương 73: Tàn đồ thần bí (3)

 • Chương 74: Tàn đồ thần bí (4)

 • Chương 75: Nửa đường chặn giết (1)

 • Chương 76: Nửa đường chặn giết (2)

 • Chương 77: Nửa đường chặn giết (3)

 • Chương 78: Thu hoạch cự đại (1)

 • Chương 79: Thu hoạch cự đại (2)

 • Chương 80: Thu hoạch cự đại (3)

 • Chương 81: Quay về gia tộc (1)

 • Chương 82: Quay về gia tộc (2)

 • Chương 83: Quay về gia tộc (3)

 • Chương 84: Quỷ kế của ba nhà (1)

 • Chương 85: Quỷ kế của ba nhà (2)

 • Chương 86: Quỷ kế của ba nhà (3)

 • Chương 87: Quỷ kế của ba nhà (4)

 • Chương 88: Hậu bối luận võ (1)

 • Chương 89: Hậu bối luận võ (2)

 • Chương 90: Hậu bối luận võ (3)

 • Chương 91: Kiếm trảm Tiên Thiên (1)

 • Chương 92: Kiếm trảm Tiên Thiên (2)

 • Chương 93: Kiếm trảm Tiên Thiên (3)

 • Chương 94: Kiếm đáng sợ (1)

 • Chương 95: Kiếm đáng sợ (2)

 • Chương 96: Kiếm đáng sợ (3)

 • Chương 97: Chặt ngươi một tay (1)

 • Chương 98: Chặt ngươi một tay (2)

 • Chương 99: Chặt ngươi một tay (3)

 • Chương 100: Chặt ngươi một tay (4)

 • Sau thành công của Chân Tiên, tác giả EK tiếp tục khẳng định khả năng viết truyện huyền huyễn của mình qua tác phẩm mới Kiếm Nghịch Thương Khung. 

  Với phong cách viết truyện cuốn hút, các trận chiến đấu kịch tính gay cấn, tình tiết logic hợp lý đan xen nhau tạo nút thắt mở ly kỳ cho câu chuyện, EK đã cuốn hút độc giả theo từng bước chân của nvc. 

  Bên cạnh sự thành công của Kiếm Đạo Độc Tôn thì Kiếm Nghịch Thương Khung cũng là một trong những bộ Kiếm Tu xuất sắc với cách xây dựng hệ thống tu luyện hợp lý, sự trưởng thành của nvc không thiếu sự kỳ ngộ nhưng hiểm cảnh mà nvc phải vượt qua cũng không hề dễ dàng. Và bên cạnh "trai anh hùng" thì không thể thiếu được "gái thuyền quyên", EK không phải xây dựng một hình tượng nvc thuần tu luyện mà còn thể hiện tình cảm, sự ôn nhu của mình qua các đoạn nhân duyên trên bước đường trưởng thành. (Lúc tác giả viết mấy đoạn này cũng là lúc lão "lên xe hoa" nên viết khá là chắc tay và … thật ^.^)

  Bình luận