Cinque Terre

Kiếm Động Cửu Thiên

Tác giả : Cô Đơn Địa Phi
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 417557
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 251: Thượng Thiên Võ Các!

 • Chương 252: Động phủ của cường giả Kết Thai Cảnh!

 • Chương 253: Độc Linh Oa!

 • Chương 254: Khởi Phượng Thảo

 • Chương 255: Sơn Hà Cảnh

 • Chương 256: Cổ Hà Càn

 • Chương 257: Tranh Thiên Đại Tái

 • Chương 258: Vì sao trường sinh?

 • Chương 259: Tiên vật không rõ

 • Chương 260: Chiến Ứng Đông Vân

 • Chương 261: Ứng Thừa Ân ra tay

 • Chương 262: Vực

 • Chương 263: Ứng Mộng Phạm

 • Chương 264: Cùng mỹ nữ ra ngoài

 • Chương 265: Kinh diễm

 • Chương 266: Bạch Phi Vũ

 • Chương 267: Thiên Ân Giáo

 • Chương 268: Thần dược xuất thế

 • Chương 269: Âm Minh Thảo

 • Chương 270: Sĩ cách ba ngày

 • Chương 271: Thiên Huyền Linh Tinh

 • Chương 272: Người đá

 • Chương 273: Mao Vũ Hằng

 • Chương 274: Giao Long Tam Tập Sát!

 • Chương 275: Viễn cổ thiên kiêu!

 • Chương 276: Thần dược xuất thế!

 • Chương 277: Ứng Thừa Ân lại xuất hiện!

 • Chương 278: Đại chiến mở ra

 • Chương 279: Người đá tái hiện

 • Chương 280: Chiến lực đáng sợ

 • Chương 281: Độc Huyết Tông lão tổ

 • Chương 282: Ma nữ tuyệt thế

 • Chương 283: Một yêu cầu

 • Chương 284: Chữa thương

 • Chương 285: Đưa đi

 • Chương 286: Xử lý thần dược

 • Chương 287: Đông Linh Sơn Động

 • Chương 288: Đoàn tụ

 • Chương 289: Ngũ Thiên Hữu

 • Chương 290: Thẹn quá thành giận

 • Chương 291: Đông Linh Sơn trấn áp

 • Chương 292: Khí thế hình rồng

 • Chương 293: Xấu xí

 • Chương 294: Ác bất tận, giơ kiếm giết!

 • Chương 295: Động đất lớn

 • Chương 296: Giải khai tâm kết!

 • Chương 297: Đột phá Linh Hải Cảnh!

 • Chương 298: Cứu!

 • Chương 299: Trừng trị

 • Chương 300: Cửu Đầu Xà!!

 • Huyền Càn đại lục, tông môn san sát, cường giả vô số.

  Thiếu niên Chu Hằng dựa vào một thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, từ Nguyên Thạch Trấn nho nhỏ đi ra và ở trong đại thế này chiến ra một mảnh thiên địa.
  Người cùng hung cực ác, giết!

  Người chèn ép thân hữu ta, giết!

  Người cản trở ta thành đạo, giết!

  Đăng thiên lộ đạp khúc hành ca, một kiếm nơi tay, thiên hạ độc tôn!

  Về cảnh giới: 
  - Luyện Thể Cảnh: có mười hai tầng lại có thể chia làm bốn cảnh giới:
  Ba tầng đầu là Luyện Bì Cảnh; Từ tầng bốn đến tầng sáu là Luyện Nhục Cảnh; Từ tầng bảy đến tầng chín là Luyện Cốt Cảnh; Từ tầng mười đến tầng mười hai là Luyện Huyết Cảnh. 
  - Tụ Linh Cảnh: có nhất trọng thiên; nhị trọng thiên; tam trọng thiên
  - Tụ Linh tam trọng thiên hướng lên trên, chính là Sơ Phân Cảnh, sau đó là Ích Địa Cảnh, Khai Thiên Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Linh Hải Cảnh, Kết Thai Cảnh, Thần Anh Cảnh, Hóa Thần Cảnh... và lên trên nữa...

  Bình luận