Cinque Terre

Kiếm Động Cửu Thiên

Tác giả : Cô Đơn Địa Phi
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 417498
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 101: Ra Ám Chiêu

 • Chương 102: Nói Thật

 • Chương 103: Hoàng Tử Hiếu Sắc

 • Chương 104: So Sánh Lớn Nhỏ

 • Chương 105: Thủy Nguyệt Công Chúa

 • Chương 106: Đùa Giỡn Công Chúa

 • Chương 107: Thắng Cùng Bại

 • Chương 108: Tranh Hạng

 • Chương 109: Người Song Linh Thể Thứ Hai

 • Chương 110: Vụ Động

 • Chương 111: Sơ Phân Cảnh!

 • Chương 112: Ảnh Độn Phù!

 • Chương 113: Gặp Lại Con Lừa Đê Tiện!

 • Chương 114: Gài Bẫy Con Lừa!

 • Chương 115: Oan Gia Ngõ Hẹp

 • Chương 116: Tứ Nguyên Quy Sát Kỳ

 • Chương 117: Hoàng Long Đan

 • Chương 118: Huyết Mạch Thanh Long

 • Chương 119: Cái Lồng Sáng Vàng

 • Chương 120: Lấn Áp Ngược Lại

 • Chương 121: Cùng Giai Vô Địch!

 • Chương 122: Ám Bì Quái

 • Chương 123: Vậy Thì Các Ngươi Ra Ngoài Đi

 • Chương 124: Mua Dây Buộc Mình

 • Chương 125: Rời Khỏi Thế Giới Thần Bí

 • Chương 126: Tỉnh Thiên Trở Về

 • Chương 127: Hai Thiên Linh Thể

 • Chương 128: Bái Sư Đông Linh Tiên Trì

 • Chương 129: Tái Chiến Tỉnh Thiên

 • Chương 130: Luôn Có Người Vô Sỉ

 • Chương 131: Nhiệm Vụ Cứu Người

 • Chương 132: Bẫy Rập

 • Chương 133: Cực Kỳ Vô Sỉ

 • Chương 134: Lấy Đầu Đập Vào Vách Tường

 • Chương 135: Chém Ngược Ích Địa Cảnh

 • Chương 136: Lưu Duyệt Trả Thù!

 • Chương 137: Nhất Ngôn Cửu Đỉnh!

 • Chương 138: Ép Ngươi Cúi Đầu!

 • Chương 139: Tiêu Họa Thủy

 • Chương 140: Cưỡi Sai Ngựa

 • Chương 141: Thế Giới Thần Bí Náo Nhiệt

 • Chương 142: Sơ Phân Tam Trọng Thiên

 • Chương 143: Nhạc Gia Thất Thiếu

 • Chương 144: Bức lui Ích Địa Cảnh

 • Chương 145: Lão lừa đảo

 • Chương 146: Mai Di Hương

 • Chương 147: Triệu Đoạt Thiên Yêu Nghiệt

 • Chương 148: Tiểu Kim

 • Chương 149: Võ Kỹ Huyết Mạch

 • Chương 150: Tin dữ

 • Huyền Càn đại lục, tông môn san sát, cường giả vô số.

  Thiếu niên Chu Hằng dựa vào một thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, từ Nguyên Thạch Trấn nho nhỏ đi ra và ở trong đại thế này chiến ra một mảnh thiên địa.
  Người cùng hung cực ác, giết!

  Người chèn ép thân hữu ta, giết!

  Người cản trở ta thành đạo, giết!

  Đăng thiên lộ đạp khúc hành ca, một kiếm nơi tay, thiên hạ độc tôn!

  Về cảnh giới: 
  - Luyện Thể Cảnh: có mười hai tầng lại có thể chia làm bốn cảnh giới:
  Ba tầng đầu là Luyện Bì Cảnh; Từ tầng bốn đến tầng sáu là Luyện Nhục Cảnh; Từ tầng bảy đến tầng chín là Luyện Cốt Cảnh; Từ tầng mười đến tầng mười hai là Luyện Huyết Cảnh. 
  - Tụ Linh Cảnh: có nhất trọng thiên; nhị trọng thiên; tam trọng thiên
  - Tụ Linh tam trọng thiên hướng lên trên, chính là Sơ Phân Cảnh, sau đó là Ích Địa Cảnh, Khai Thiên Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Linh Hải Cảnh, Kết Thai Cảnh, Thần Anh Cảnh, Hóa Thần Cảnh... và lên trên nữa...

  Bình luận