Cinque Terre

Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện

Tác giả : Trần Vǎn Đức
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
Lượt xem : 65725
MOBI PRC EPUB Đọc Online

Danh sách chương


 • Hồi 0 - Phần 1

 • Hồi 0 - Phần 2

 • Hồi 0 - Phần 3

 • Hồi 0 - Phần 4

 • Hồi 1 - Chương 1

 • Hồi 1 - Chương 2 - Phần 1

 • Hồi 1 - Chương 2 - Phần 2

 • Hồi 1 - Chương 2 - Phần 3

 • Hồi 1 - Chương 3 - Phần 1

 • Hồi 1 - Chương 3 - Phần 2

 • Hồi 1 - Chương 4 - Phần 1

 • Hồi 1 - Chương 4 - Phần 2

 • Hồi 2 - Chương 5

 • Hồi 2 - Chương 6 - Phần 1

 • Hồi 2 - Chương 6 - Phần 2

 • Hồi 2 - Chương 7 - Phần 1

 • Hồi 2 - Chương 7 - Phần 2

 • Hồi 2 - Chương 8 - Phần 1

 • Hồi 2 - Chương 8 - Phần 2

 • Hồi 3 - Chương 9 - Phần 1

 • Hồi 3 - Chương 9 - Phần 2

 • Hồi 3 - Chương 10 - Phần 1

 • Hồi 3 - Chương 10 - Phần 2

 • Hồi 3 - Chương 11 - Phần 1

 • Hồi 3 - Chương 11 - Phần 2

 • Hồi 3 - Chương 12 - Phần 1

 • Hồi 3 - Chương 12 - Phần 2

 • Hồi 4 - Chương 13 - Phần 1

 • Hồi 4 - Chương 13 - Phần 2

 • Hồi 4 - Chương 14 - Phần 1

 • Hồi 4 - Chương 14 - Phần 2

 • Hồi 4 - Chương 15 - Phần 1

 • Hồi 4 - Chương 15 - Phần 2

 • Hồi 4 - Chương 15 - Phần 3

 • Hồi 5 - Chương 16 - Phần 1

 • Hồi 5 - Chương 16 - Phần 2

 • Hồi 5 - Chương 17

 • Hồi 5 - Chương 18 - Phần 1

 • Hồi 5 - Chương 18 - Phần 2

 • Hồi 6 - Chương 19

 • Hồi 6 - Chương 20

 • Hồi 6 - Chương 21 - Phần 1

 • Hồi 6 - Chương 21 - Phần 2

 • Hồi 6 - Chương 22 - Phần 1

 • Hồi 6 - Chương 22 - Phần 2

 • Hồi 7 - Chương 23 - Phần 1

 • Hồi 7 - Chương 23 - Phần 2

 • Hồi 7 - Chương 24 - Phần 1

 • Hồi 7 - Chương 24 - Phần 2

 • Hồi 7 - Chương 24 - Phần 3

 •  

  Gia Cát Lượng (Trung: 诸葛亮 <諸葛亮> (Gia Cát Lượng)/ Zhūge Liàng) tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật. Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát Quái trận đồ (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy). Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng - một dạng khinh khí cầu cỡ nhỏ) và món màn thầu. Thân thế Gia Cát Lượng được biết tới nhiều qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.

  Bình luận