Cinque Terre

Kẻ Hùn Vốn

Tác giả : Erle Stanley Gardner
Thể Loại : Trinh Thám - Hình Sự
Lượt xem : 7164
Đọc Online

Danh sách chương


"Tại sao Bob lại giấu tất cả mọi người sự thật của tai nạn. Xe của anh ấy được bảo hiểm và hãng sẽ chịu trách nhiệm đền. Nhưng thực rõ ràng là hãng đã không làm gì cả. Hẳn là hãng cũng không biết nữa bởi vì ngày hôm sau, Bob phải gặp đối thủ để thử tìm một sự thỏa thuận."

Bình luận