Cinque Terre

Huyền Thiên Hồn Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 2111992
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 401: Bách liên đại trận (1)

 • Chương 402: Bách liên đại trận (2)

 • Chương 403: Thiên Húc Hành tỉnh (1)

 • Chương 404: Thiên Húc Hành tỉnh (2)

 • Chương 405: Là quan làm cướp (1)

 • Chương 406: Là quan làm cướp (2)

 • Chương 407: Đầu đuôi sự việc

 • Chương 408: Lòng động sát khí (1)

 • Chương 409: Lòng động sát khí (2)

 • Chương 410: Diệp gia gặp nguy (1)

 • Chương 411: Diệp gia gặp nguy (2)

 • Chương 412: Diệp Huyền tới rồi (1)

 • Chương 413: Diệp Huyền tới rồi (2)

 • Chương 414: Máu chảy thành sông (1)

 • Chương 415: Máu chảy thành sông (2)

 • Chương 416: Phương Thiên Hồng (1)

 • Chương 417: Phương Thiên Hồng (2)

 • Chương 418: Đánh đâu thắng đó (1)

 • Chương 419: Đánh đâu thắng đó (2)

 • Chương 420: Thẳng tới phủ thành chủ (1)

 • Chương 421: Thẳng tới phủ thành chủ (2)

 • Chương 422: Mê Không Trận (1)

 • Chương 423: Mê Không Trận (2)

 • Chương 424: Cường giả tông môn

 • Chương 425: Bảng linh trùng kỳ dị (1)

 • Chương 426: Bảng linh trùng kỳ dị (2)

 • Chương 427: Hồn phù áp chế (1)

 • Chương 428: Hồn phù áp chế (2)

 • Chương 429: Huyền Cơ Tông (1)

 • Chương 430: Huyền Cơ Tông (2)

 • Chương 431: Bách Thắng tướng quân (1)

 • Chương 432: Bách Thắng tướng quân (2)

 • Chương 433: Giết hết tại chỗ (1)

 • Chương 434: Giết hết tại chỗ (2)

 • Chương 435: Hồn Mệnh quả

 • Chương 436: Cổ trận quỷ dị (1)

 • Chương 437: Cổ trận quỷ dị (2)

 • Chương 438: Hà Từ Đình (1)

 • Chương 439: Hà Từ Đình (2)

 • Chương 440: Đội hình cường đại (1)

 • Chương 441: Đội hình cường đại (2)

 • Chương 442: Dẹp yên sóng gió (1)

 • Chương 443: Dẹp yên sóng gió (2)

 • Chương 444: Huyền Minh Thạch (1)

 • Chương 445: Huyền Minh Thạch (2)

 • Chương 446: Lai lịch bất minh (1)

 • Chương 447: Lai lịch bất minh (2)

 • Chương 448: Cho hắn một quyền

 • Chương 449: Cao thủ tụ tập (1)

 • Chương 450: Cao thủ tụ tập (2)

 • Tại Huyền Vực bỗng xảy ra sự kiện chấn động khắp giới: Tiêu Dao Hồn Hoàng - Diệp Tiêu Dao uy danh thiên địa bỗng nhiên bỏ mạng nơi này.

  Trăm năm sau hắn trùng sinh sống lại trong cơ thể của một học viên bị người khác khinh bỉ - Diệp Huyền. Diệp Huyền sinh ra Lưu Vân quốc, là một học viên của Tinh Huyền, hắn từ nhỏ đã bị coi là có phế võ hồn, từ mạch, bị người khác bắt nạt, thế nhưng lại trở thành kẻ có được tam sinh vũ hồn nghịch thiên trong truyền thuyết, hắn bắt đầu lữ trình chinh phục đại lục.

  Thiên Huyền đại lục lấy linh hải độc tôn. Cường giả cô đọng võ hồn thành Cửu Thiên Võ Đế, du chín tầng trời, thăm thần hải, thân mang võ công tuyệt thế, quân lâm thiên hạ.

  Ba vạn năm trước, Bá Thiên Hùng Chủ sinh ra Hắc Long Võ Hồn, luyện cửu phẩm hắc long, thành Vô Thượng Võ Đế, bá khí thiên hạ, càn quét thiên quân, thống nhất Vô Tận Hải, xưng tôn trên biển.

  Một vạn năm trước Thiên Linh Lão Nhân ngưng Linh Hải Võ Hồn, linh hải không cạn thì huyền khí không diệt, sáng lập Lăng Thiên tông, ngạo thị quần hùng, độc tôn một phương.

  Năm ngàn năm trước Hiên Viên Đại Đế chưởng Xích Nguyệt Võ Hồn, đối với kẻ địch như huyết nguyệt giáng lâm, xác trải trăm vạn dặm, dựng lên Xích Nguyệt đế quốc, xưng hùng đại lục.

  Ba ngàn năm trước Lăng Ba Nữ Đế hóa Tiên lăng Võ Hồn, Tiên lăng cửu phẩm, siêu phàm nhập thánh, lập Phiêu Miểu cung, bao trùm tuyệt đỉnh.

  Hiện nay trên đại lục có đế quốc, tông môn, gia tộc, học viện, các thế lực nổi lên, quần hùng cùng tiến trình diễn các cuộc sử thi hùng hồn.

  Một siêu phẩm nữa của tác giả Ám Ma Sư sau thành công của Dược Thần và Võ Đạo Đan Tôn.

  Bình luận