Cinque Terre

Huyền Thiên Hồn Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 2104770
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 351: Người của thiết huyết vệ tới (1)

 • Chương 352: Người của thiết huyết vệ tới (2)

 • Chương 353: Không nể mặt (1)

 • Chương 354: Không nể mặt (2)

 • Chương 355: Khắp nơi chấn động (1)

 • Chương 356: Khắp nơi chấn động (2)

 • Chương 357: Sự tình nháo lớn (1)

 • Chương 358: Sự tình nháo lớn (2)

 • Chương 359: Đều là Diệp Huyền

 • Chương 360: Kinh Thiên Cổ vang rền (1)

 • Chương 361: Kinh Thiên Cổ vang rền (2)

 • Chương 362: Lôi đình tức giận (1)

 • Chương 363: Lôi đình tức giận (2)

 • Chương 364: Chân tướng rõ ràng (1)

 • Chương 365: Chân tướng rõ ràng (2)

 • Chương 366: Mặc ngươi xử trí (1)

 • Chương 367: Mặc ngươi xử trí (2)

 • Chương 368: Chấn động vương thành (1)

 • Chương 369: Chấn động vương thành (2)

 • Chương 370: Con chồn tím

 • Chương 371: Huyết chi khế ước (1)

 • Chương 372: Huyết chi khế ước (2)

 • Chương 373: Thỉnh cầu của Khô Trần (1)

 • Chương 374: Thỉnh cầu của Khô Trần (2)

 • Chương 375: Long Văn Kiếm (1)

 • Chương 376: Long Văn Kiếm (2)

 • Chương 377: Triệt để thuyết phục (1)

 • Chương 378: Triệt để thuyết phục (2)

 • Chương 379: Phệ Tâm Trùng (1)

 • Chương 380: Phệ Tâm Trùng (2)

 • Chương 381: Âm Quý Mộc

 • Chương 382: Đột phá địa võ sư (1)

 • Chương 383: Đột phá địa võ sư (2)

 • Chương 384: Trị liệu kinh thán (1)

 • Chương 385: Trị liệu kinh thán (2)

 • Chương 386: Bí văn (1)

 • Chương 387: Bí văn (2)

 • Chương 388: Hạt châu màu tím (1)

 • Chương 389: Hạt châu màu tím (2)

 • Chương 390: Hắc ấn huyền bảo (1)

 • Chương 391: Hắc ấn huyền bảo (2)

 • Chương 392: Gặp phải mai phục (1)

 • Chương 393: Gặp phải mai phục (2)

 • Chương 394: Tức muốn nổ phổi

 • Chương 395: Cứu viện chạy tới (1)

 • Chương 396: Cứu viện chạy tới (2)

 • Chương 397: Cấm chế nhiều tầng (1)

 • Chương 398: Cấm chế nhiều tầng (2)

 • Chương 399: Rời khỏi vương thành (1)

 • Chương 400: Rời khỏi vương thành (2)

 • Tại Huyền Vực bỗng xảy ra sự kiện chấn động khắp giới: Tiêu Dao Hồn Hoàng - Diệp Tiêu Dao uy danh thiên địa bỗng nhiên bỏ mạng nơi này.

  Trăm năm sau hắn trùng sinh sống lại trong cơ thể của một học viên bị người khác khinh bỉ - Diệp Huyền. Diệp Huyền sinh ra Lưu Vân quốc, là một học viên của Tinh Huyền, hắn từ nhỏ đã bị coi là có phế võ hồn, từ mạch, bị người khác bắt nạt, thế nhưng lại trở thành kẻ có được tam sinh vũ hồn nghịch thiên trong truyền thuyết, hắn bắt đầu lữ trình chinh phục đại lục.

  Thiên Huyền đại lục lấy linh hải độc tôn. Cường giả cô đọng võ hồn thành Cửu Thiên Võ Đế, du chín tầng trời, thăm thần hải, thân mang võ công tuyệt thế, quân lâm thiên hạ.

  Ba vạn năm trước, Bá Thiên Hùng Chủ sinh ra Hắc Long Võ Hồn, luyện cửu phẩm hắc long, thành Vô Thượng Võ Đế, bá khí thiên hạ, càn quét thiên quân, thống nhất Vô Tận Hải, xưng tôn trên biển.

  Một vạn năm trước Thiên Linh Lão Nhân ngưng Linh Hải Võ Hồn, linh hải không cạn thì huyền khí không diệt, sáng lập Lăng Thiên tông, ngạo thị quần hùng, độc tôn một phương.

  Năm ngàn năm trước Hiên Viên Đại Đế chưởng Xích Nguyệt Võ Hồn, đối với kẻ địch như huyết nguyệt giáng lâm, xác trải trăm vạn dặm, dựng lên Xích Nguyệt đế quốc, xưng hùng đại lục.

  Ba ngàn năm trước Lăng Ba Nữ Đế hóa Tiên lăng Võ Hồn, Tiên lăng cửu phẩm, siêu phàm nhập thánh, lập Phiêu Miểu cung, bao trùm tuyệt đỉnh.

  Hiện nay trên đại lục có đế quốc, tông môn, gia tộc, học viện, các thế lực nổi lên, quần hùng cùng tiến trình diễn các cuộc sử thi hùng hồn.

  Một siêu phẩm nữa của tác giả Ám Ma Sư sau thành công của Dược Thần và Võ Đạo Đan Tôn.

  Bình luận