Cinque Terre

Huyền Thiên Hồn Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 1974054
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 251: Nhượng bộ lui binh (2)

 • Chương 252: Tầng thứ chín (1)

 • Chương 253: Tầng thứ chín (2)

 • Chương 254: Ta muốn (1)

 • Chương 255: Ta muốn (2)

 • Chương 256: Thái Tử Minh (1)

 • Chương 257: Thái Tử Minh (2)

 • Chương 258: Đều cút hết cho ta (1)

 • Chương 259: Đều cút hết cho ta

 • Chương 260: Học viên phong vân bảng

 • Chương 261: Chấp nhận khiêu chiến (1)

 • Chương 262: Chấp nhận khiêu chiến (2)

 • Chương 263: Đài khiêu chiến (1)

 • Chương 264: Đài khiêu chiến (2)

 • Chương 265: Một chiêu đã thu (1)

 • Chương 266: Một chiêu đã thu (2)

 • Chương 267: Thái tử (1)

 • Chương 268: Thái tử (2)

 • Chương 269: Thứ năm phong vân bảng (1)

 • Chương 270: Thứ năm phong vân bảng (2)

 • Chương 271: Cấm địa vương thất

 • Chương 272: Đột phá võ sư nhị trọng (1)

 • Chương 273: Đột phá võ sư nhị trọng (2)

 • Chương 274: Trấn linh đan (1)

 • Chương 275: Trấn linh đan (2)

 • Chương 276: Khô Trần khiếp sợ (1)

 • Chương 277: Khô Trần khiếp sợ (2)

 • Chương 278: Thiên tài tụ tập (1)

 • Chương 279: Thiên tài tụ tập (2)

 • Chương 280: Thanh Huyền sơn

 • Chương 281: Ước hẹn ba chiêu (1)

 • Chương 282: Ước hẹn ba chiêu (2)

 • Chương 283: Phệ linh đao điểu (1)

 • Chương 284: Phệ linh đao điểu (2)

 • Chương 285: Tìm kiếm che chở (1)

 • Chương 286: Tìm kiếm che chở (2)

 • Chương 287: Noãn hàn đan (1)

 • Chương 288: Noãn hàn đan (2)

 • Chương 289: Phong lôi động quật (1)

 • Chương 290: Phong lôi động quật (2)

 • Chương 291: Hiệp lộ tương phùng

 • Chương 292: Hao binh tổn tướng (1)

 • Chương 293: Hao binh tổn tướng (2)

 • Chương 294: May mắn thoát thân (1)

 • Chương 295: May mắn thoát thân (2)

 • Chương 296: Sưu hồn đại pháp (1)

 • Chương 297: Sưu hồn đại pháp (2)

 • Chương 298: Ổ huyền thú (1)

 • Chương 299: Ổ huyền thú (2)

 • Chương 300: Trai cò tranh nhau (1)

 • Tại Huyền Vực bỗng xảy ra sự kiện chấn động khắp giới: Tiêu Dao Hồn Hoàng - Diệp Tiêu Dao uy danh thiên địa bỗng nhiên bỏ mạng nơi này.

  Trăm năm sau hắn trùng sinh sống lại trong cơ thể của một học viên bị người khác khinh bỉ - Diệp Huyền. Diệp Huyền sinh ra Lưu Vân quốc, là một học viên của Tinh Huyền, hắn từ nhỏ đã bị coi là có phế võ hồn, từ mạch, bị người khác bắt nạt, thế nhưng lại trở thành kẻ có được tam sinh vũ hồn nghịch thiên trong truyền thuyết, hắn bắt đầu lữ trình chinh phục đại lục.

  Thiên Huyền đại lục lấy linh hải độc tôn. Cường giả cô đọng võ hồn thành Cửu Thiên Võ Đế, du chín tầng trời, thăm thần hải, thân mang võ công tuyệt thế, quân lâm thiên hạ.

  Ba vạn năm trước, Bá Thiên Hùng Chủ sinh ra Hắc Long Võ Hồn, luyện cửu phẩm hắc long, thành Vô Thượng Võ Đế, bá khí thiên hạ, càn quét thiên quân, thống nhất Vô Tận Hải, xưng tôn trên biển.

  Một vạn năm trước Thiên Linh Lão Nhân ngưng Linh Hải Võ Hồn, linh hải không cạn thì huyền khí không diệt, sáng lập Lăng Thiên tông, ngạo thị quần hùng, độc tôn một phương.

  Năm ngàn năm trước Hiên Viên Đại Đế chưởng Xích Nguyệt Võ Hồn, đối với kẻ địch như huyết nguyệt giáng lâm, xác trải trăm vạn dặm, dựng lên Xích Nguyệt đế quốc, xưng hùng đại lục.

  Ba ngàn năm trước Lăng Ba Nữ Đế hóa Tiên lăng Võ Hồn, Tiên lăng cửu phẩm, siêu phàm nhập thánh, lập Phiêu Miểu cung, bao trùm tuyệt đỉnh.

  Hiện nay trên đại lục có đế quốc, tông môn, gia tộc, học viện, các thế lực nổi lên, quần hùng cùng tiến trình diễn các cuộc sử thi hùng hồn.

  Một siêu phẩm nữa của tác giả Ám Ma Sư sau thành công của Dược Thần và Võ Đạo Đan Tôn.

  Bình luận