Cinque Terre

Huyền Thiên Hồn Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 1974025
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 201: Đi tới vương thành (2)

 • Chương 202: Ngang ngược càn rỡ (1)

 • Chương 203: Ngang ngược càn rỡ (2)

 • Chương 204: Hương Mính quận chúa

 • Chương 205: Giáo uý trong quân (1)

 • Chương 206: Giáo uý trong quân (2)

 • Chương 207: Luyện dược sư cung đình (1)

 • Chương 208: Luyện dược sư cung đình (2)

 • Chương 209: Luyện dược sư khảo hạch (1)

 • Chương 210: Luyện dược sư khảo hạch (2)

 • Chương 211: Chấp pháp đường (1)

 • Chương 212: Chấp pháp đường (2)

 • Chương 213: Ai cho ngươi gan này

 • Chương 214: Một đám dân đen (1)

 • Chương 215: Một đám dân đen (2)

 • Chương 216: Khảo hạch nhập học (1)

 • Chương 217: Khảo hạch nhập học (2)

 • Chương 218: Đánh lén sau lưng (1)

 • Chương 219: Đánh lén sau lưng (2)

 • Chương 220: Gặp lại lần nữa

 • Chương 221: Tranh giành đình viện (1)

 • Chương 222: Tranh giành đình viện (2)

 • Chương 223: Trần Tinh phát uy (1)

 • Chương 224: Trần Tinh phát uy (2)

 • Chương 225: Cút ra khỏi đây (1)

 • Chương 226: Cút ra khỏi đây (2)

 • Chương 227: Khiêu khích lần nữa

 • Chương 228: Diệp Huyền phát uy (1)

 • Chương 229: Diệp Huyền phát uy (2)

 • Chương 230: Chỉ điểm tu luyện (1)

 • Chương 231: Chỉ điểm tu luyện (2)

 • Chương 232: Khóc không ra nước mắt (1)

 • Chương 233: Khóc không ra nước mắt (2)

 • Chương 234: Luyện hồn sư khảo hạch (1)

 • Chương 235: Luyện hồn sư khảo hạch (2)

 • Chương 236: Thần hồ Kỳ kỹ

 • Chương 237: Nhận nhiệm vụ (1)

 • Chương 238: Nhận nhiệm vụ (2)

 • Chương 239: Khô Trần trưởng lão (1)

 • Chương 240: Khô Trần trưởng lão (2)

 • Chương 241: Trận pháp thượng cổ (1)

 • Chương 242: Trận pháp thượng cổ (2)

 • Chương 243: Hoàn toàn tỉnh ngộ (1)

 • Chương 244: Hoàn toàn tỉnh ngộ (2)

 • Chương 245: Ngũ hành chi tinh (1)

 • Chương 246: Ngũ hành chi tinh (2)

 • Chương 247: Tu luyện tháp (1)

 • Chương 248: Tu luyện tháp (2)

 • Chương 249: Tranh giành phòng tu luyện

 • Chương 250: Nhượng bộ lui binh (1)

 • Tại Huyền Vực bỗng xảy ra sự kiện chấn động khắp giới: Tiêu Dao Hồn Hoàng - Diệp Tiêu Dao uy danh thiên địa bỗng nhiên bỏ mạng nơi này.

  Trăm năm sau hắn trùng sinh sống lại trong cơ thể của một học viên bị người khác khinh bỉ - Diệp Huyền. Diệp Huyền sinh ra Lưu Vân quốc, là một học viên của Tinh Huyền, hắn từ nhỏ đã bị coi là có phế võ hồn, từ mạch, bị người khác bắt nạt, thế nhưng lại trở thành kẻ có được tam sinh vũ hồn nghịch thiên trong truyền thuyết, hắn bắt đầu lữ trình chinh phục đại lục.

  Thiên Huyền đại lục lấy linh hải độc tôn. Cường giả cô đọng võ hồn thành Cửu Thiên Võ Đế, du chín tầng trời, thăm thần hải, thân mang võ công tuyệt thế, quân lâm thiên hạ.

  Ba vạn năm trước, Bá Thiên Hùng Chủ sinh ra Hắc Long Võ Hồn, luyện cửu phẩm hắc long, thành Vô Thượng Võ Đế, bá khí thiên hạ, càn quét thiên quân, thống nhất Vô Tận Hải, xưng tôn trên biển.

  Một vạn năm trước Thiên Linh Lão Nhân ngưng Linh Hải Võ Hồn, linh hải không cạn thì huyền khí không diệt, sáng lập Lăng Thiên tông, ngạo thị quần hùng, độc tôn một phương.

  Năm ngàn năm trước Hiên Viên Đại Đế chưởng Xích Nguyệt Võ Hồn, đối với kẻ địch như huyết nguyệt giáng lâm, xác trải trăm vạn dặm, dựng lên Xích Nguyệt đế quốc, xưng hùng đại lục.

  Ba ngàn năm trước Lăng Ba Nữ Đế hóa Tiên lăng Võ Hồn, Tiên lăng cửu phẩm, siêu phàm nhập thánh, lập Phiêu Miểu cung, bao trùm tuyệt đỉnh.

  Hiện nay trên đại lục có đế quốc, tông môn, gia tộc, học viện, các thế lực nổi lên, quần hùng cùng tiến trình diễn các cuộc sử thi hùng hồn.

  Một siêu phẩm nữa của tác giả Ám Ma Sư sau thành công của Dược Thần và Võ Đạo Đan Tôn.

  Bình luận