Cinque Terre

Huyền Thiên Hồn Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 1968220
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 101: Nan đề của Diệp gia (2)

 • Chương 102: So kiêu ngạo (1)

 • Chương 103: So kiêu ngạo (2)

 • Chương 104: Cái gọi là vì gia tộc (1)

 • Chương 105: Cái gọi là vì gia tộc (2)

 • Chương 106: Lão gia tử ra tay (1)

 • Chương 107: Lão gia tử ra tay (2)

 • Chương 108: Lão gia tử ra tay (3)

 • Chương 109: Mặt ủ mày chau (1)

 • Chương 110: Mặt ủ mày chau (2)

 • Chương 111: Lật trời (1)

 • Chương 112: Lật trời (2)

 • Chương 113: Lão gia tử bạo phát (1)

 • Chương 114: Lão gia tử bạo phát (2)

 • Chương 115: Đồ Chết giẫm (1)

 • Chương 116: Đồ Chết giẫm (2)

 • Chương 117: Hành động các bên (1)

 • Chương 118: Hành động các bên (2)

 • Chương 119: Bản mệnh hồn ấn (1)

 • Chương 120: Bản mệnh hồn ấn (2)

 • Chương 121: Kim châm thứ huyệt

 • Chương 122: Huyết Đao trại (1)

 • Chương 123: Huyết Đao trại (2)

 • Chương 124: Ba loại kỳ độc (1)

 • Chương 125: Ba loại kỳ độc (2)

 • Chương 126: Diệp Huyền lập kế (1)

 • Chương 127: Diệp Huyền lập kế (2)

 • Chương 128: Đợi đã lâu (1)

 • Chương 129: Đợi đã lâu (2)

 • Chương 130: La Chiến phát uy (1)

 • Chương 131: Toàn quân bị diệt (1)

 • Chương 132: Toàn quân bị diệt (2)

 • Chương 133: Hồn huyền cương (1)

 • Chương 134: Hồn huyền cương (2)

 • Chương 135: Bi thống nặng nề (1)

 • Chương 136: Bi thống nặng nề (2)

 • Chương 137: Vinh dự gia tộc (1)

 • Chương 138: Vinh dự gia tộc (2)

 • Chương 139: Mời dự yến hội (1)

 • Chương 140: Mời dự yến hội (2)

 • Chương 141: Liễu sở trưởng (1)

 • Chương 142: Liễu sở trưởng (2)

 • Chương 143: Nhiệt tình như lửa

 • Chương 144: Hợp tác luyện chế (1)

 • Chương 145: Hợp tác luyện chế (2)

 • Chương 146: Bắt đầu trị liệu (1)

 • Chương 147: Bắt đầu trị liệu (2)

 • Chương 148: Hồn lực thần bí (1)

 • Chương 149: Hồn lực thần bí (2)

 • Chương 150: Thôn phệ võ hồn phát uy (1)

 • Tại Huyền Vực bỗng xảy ra sự kiện chấn động khắp giới: Tiêu Dao Hồn Hoàng - Diệp Tiêu Dao uy danh thiên địa bỗng nhiên bỏ mạng nơi này.

  Trăm năm sau hắn trùng sinh sống lại trong cơ thể của một học viên bị người khác khinh bỉ - Diệp Huyền. Diệp Huyền sinh ra Lưu Vân quốc, là một học viên của Tinh Huyền, hắn từ nhỏ đã bị coi là có phế võ hồn, từ mạch, bị người khác bắt nạt, thế nhưng lại trở thành kẻ có được tam sinh vũ hồn nghịch thiên trong truyền thuyết, hắn bắt đầu lữ trình chinh phục đại lục.

  Thiên Huyền đại lục lấy linh hải độc tôn. Cường giả cô đọng võ hồn thành Cửu Thiên Võ Đế, du chín tầng trời, thăm thần hải, thân mang võ công tuyệt thế, quân lâm thiên hạ.

  Ba vạn năm trước, Bá Thiên Hùng Chủ sinh ra Hắc Long Võ Hồn, luyện cửu phẩm hắc long, thành Vô Thượng Võ Đế, bá khí thiên hạ, càn quét thiên quân, thống nhất Vô Tận Hải, xưng tôn trên biển.

  Một vạn năm trước Thiên Linh Lão Nhân ngưng Linh Hải Võ Hồn, linh hải không cạn thì huyền khí không diệt, sáng lập Lăng Thiên tông, ngạo thị quần hùng, độc tôn một phương.

  Năm ngàn năm trước Hiên Viên Đại Đế chưởng Xích Nguyệt Võ Hồn, đối với kẻ địch như huyết nguyệt giáng lâm, xác trải trăm vạn dặm, dựng lên Xích Nguyệt đế quốc, xưng hùng đại lục.

  Ba ngàn năm trước Lăng Ba Nữ Đế hóa Tiên lăng Võ Hồn, Tiên lăng cửu phẩm, siêu phàm nhập thánh, lập Phiêu Miểu cung, bao trùm tuyệt đỉnh.

  Hiện nay trên đại lục có đế quốc, tông môn, gia tộc, học viện, các thế lực nổi lên, quần hùng cùng tiến trình diễn các cuộc sử thi hùng hồn.

  Một siêu phẩm nữa của tác giả Ám Ma Sư sau thành công của Dược Thần và Võ Đạo Đan Tôn.

  Bình luận