Cinque Terre

Huyền Thiên Hồn Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 1973867
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 51: Ngậm máu phun người (1)

 • Chương 52: Ngậm máu phun người (2)

 • Chương 53: Khẩu vị thật nặng (1)

 • Chương 54: Khẩu vị thật nặng (2)

 • Chương 55: Hồn sư tháp

 • Chương 56: Sinh mệnh võ hồn (1)

 • Chương 57: Sinh mệnh võ hồn (2)

 • Chương 58: Địa võ sư (1)

 • Chương 59: Địa võ sư (2)

 • Chương 60: Nhận ta làm chủ (1)

 • Chương 61: Nhận ta làm chủ (2)

 • Chương 62: Tát mặt thật mạnh (1)

 • Chương 63: Tát mặt thật mạnh (2)

 • Chương 64: Rốt cuộc gặp được đại sư (1)

 • Chương 65: Rốt cuộc gặp được đại sư (2)

 • Chương 66: Thành tâm lĩnh giáo

 • Chương 67: Luyện chế võ hồn (1)

 • Chương 68: Luyện chế võ hồn (2)

 • Chương 69: Thâm sâu khó dò (1)

 • Chương 70: Thâm sâu khó dò (2)

 • Chương 71: Thi cuối học kỳ (1)

 • Chương 72: Thi cuối học kỳ (2)

 • Chương 73: Cùng tới khiêu khích (1)

 • Chương 74: Cùng tới khiêu khích (2)

 • Chương 75: Nữ thần tề tụ (1)

 • Chương 76: Nữ thần tề tụ (2)

 • Chương 77: Hai người cùng lên

 • Chương 78: Tiêu dao du (1)

 • Chương 79: Tiêu dao du (2)

 • Chương 80: Cường thế (1)

 • Chương 81: Cường thế (2)

 • Chương 82: Đột phá linh vũ cảnh (1)

 • Chương 83: Đột phá linh vũ cảnh (2)

 • Chương 84: Lửa giận ngút trời (1)

 • Chương 85: Lửa giận ngút trời (2)

 • Chương 86: Lửa giận ngút trời (3)

 • Chương 87: Khí thế hùng hổ (1)

 • Chương 88: Khí thế hùng hổ (2)

 • Chương 89: Ép buộc giao người (1)

 • Chương 90: Ép buộc giao người (2)

 • Chương 91: Xem náo nhiệt (1)

 • Chương 92: Xem náo nhiệt (2)

 • Chương 93: Bắt hết tất cả lại (1)

 • Chương 94: Bắt hết tất cả lại (2)

 • Chương 95: Bạo khởi nhi kích (1)

 • Chương 96: Bạo khởi nhi kích (2)

 • Chương 97: La Chiến kích động

 • Chương 98: Xuất phát về tộc (1)

 • Chương 99: Xuất phát về tộc (2)

 • Chương 100: Nan đề của Diệp gia (1)

 • Tại Huyền Vực bỗng xảy ra sự kiện chấn động khắp giới: Tiêu Dao Hồn Hoàng - Diệp Tiêu Dao uy danh thiên địa bỗng nhiên bỏ mạng nơi này.

  Trăm năm sau hắn trùng sinh sống lại trong cơ thể của một học viên bị người khác khinh bỉ - Diệp Huyền. Diệp Huyền sinh ra Lưu Vân quốc, là một học viên của Tinh Huyền, hắn từ nhỏ đã bị coi là có phế võ hồn, từ mạch, bị người khác bắt nạt, thế nhưng lại trở thành kẻ có được tam sinh vũ hồn nghịch thiên trong truyền thuyết, hắn bắt đầu lữ trình chinh phục đại lục.

  Thiên Huyền đại lục lấy linh hải độc tôn. Cường giả cô đọng võ hồn thành Cửu Thiên Võ Đế, du chín tầng trời, thăm thần hải, thân mang võ công tuyệt thế, quân lâm thiên hạ.

  Ba vạn năm trước, Bá Thiên Hùng Chủ sinh ra Hắc Long Võ Hồn, luyện cửu phẩm hắc long, thành Vô Thượng Võ Đế, bá khí thiên hạ, càn quét thiên quân, thống nhất Vô Tận Hải, xưng tôn trên biển.

  Một vạn năm trước Thiên Linh Lão Nhân ngưng Linh Hải Võ Hồn, linh hải không cạn thì huyền khí không diệt, sáng lập Lăng Thiên tông, ngạo thị quần hùng, độc tôn một phương.

  Năm ngàn năm trước Hiên Viên Đại Đế chưởng Xích Nguyệt Võ Hồn, đối với kẻ địch như huyết nguyệt giáng lâm, xác trải trăm vạn dặm, dựng lên Xích Nguyệt đế quốc, xưng hùng đại lục.

  Ba ngàn năm trước Lăng Ba Nữ Đế hóa Tiên lăng Võ Hồn, Tiên lăng cửu phẩm, siêu phàm nhập thánh, lập Phiêu Miểu cung, bao trùm tuyệt đỉnh.

  Hiện nay trên đại lục có đế quốc, tông môn, gia tộc, học viện, các thế lực nổi lên, quần hùng cùng tiến trình diễn các cuộc sử thi hùng hồn.

  Một siêu phẩm nữa của tác giả Ám Ma Sư sau thành công của Dược Thần và Võ Đạo Đan Tôn.

  Bình luận