Cinque Terre

Huyền Thiên Hồn Tôn

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 1973907
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Sống lại (1)

 • Chương 2: Sống lại (2)

 • Chương 3: Lãnh Dĩnh Doanh

 • Chương 4: Vân Ngạo Tuyết

 • Chương 5: Cách chữa hương diễm (1)

 • Chương 6: Cách chữa hương diễm (2)

 • Chương 7: Chợ giao dịch

 • Chương 8: Huyết Lan đảm (1)

 • Chương 9: Huyết Lan đảm

 • Chương 10: Hiệp Hội Luyện Dược Sư

 • Chương 11: Tới cửa khi dễ (1)

 • Chương 12: Tới cửa khi dễ (2)

 • Chương 13: Nát trứng

 • Chương 14: Hội trưởng giật mình (1)

 • Chương 15: Hội trưởng giật mình (2)

 • Chương 16: Ba người cùng lên

 • Chương 17: Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết (1)

 • Chương 18: Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết (2)

 • Chương 19: La giáo quan (1)

 • Chương 20: La giáo quan (2)

 • Chương 21: Khảo giáo (1)

 • Chương 22: Khảo giáo (2)

 • Chương 23: Mỹ nữ đối luyện (1)

 • Chương 24: Mỹ nữ đối luyện (2)

 • Chương 25: Có qua có lại (1)

 • Chương 26: Có qua có lại (2)

 • Chương 27: Quỳ xuống xin tha (1)

 • Chương 28: Quỳ xuống xin tha (2)

 • Chương 29: Dạy dỗ Chu Ngạn (1)

 • Chương 30: Dạy dỗ Chu Ngạn (2)

 • Chương 31: Trữ vật giới chỉ (1)

 • Chương 32: Trữ vật giới chỉ (2)

 • Chương 33: Cầu trợ khu (1)

 • Chương 34: Cầu trợ khu (2)

 • Chương 35: Đại sư

 • Chương 36: Đại địa võ hồn (1)

 • Chương 37: Đại địa võ hồn (2)

 • Chương 38: Tam sinh võ hồn (1)

 • Chương 39: Tam sinh võ hồn (2)

 • Chương 40: Trung tâm tu luyện (1)

 • Chương 41: Trung tâm tu luyện (2)

 • Chương 42: Tụ linh trận (1)

 • Chương 43: Tụ linh trận (2)

 • Chương 44: Âm mưu quỷ kế (1)

 • Chương 45: Âm mưu quỷ kế (2)

 • Chương 46: Liên tục đột phá

 • Chương 47: Hãm hại (1)

 • Chương 48: Hãm hại (2)

 • Chương 49: Ni cô cũng điên cuồng (1)

 • Chương 50: Ni cô cũng điên cuồng (2)

 • Tại Huyền Vực bỗng xảy ra sự kiện chấn động khắp giới: Tiêu Dao Hồn Hoàng - Diệp Tiêu Dao uy danh thiên địa bỗng nhiên bỏ mạng nơi này.

  Trăm năm sau hắn trùng sinh sống lại trong cơ thể của một học viên bị người khác khinh bỉ - Diệp Huyền. Diệp Huyền sinh ra Lưu Vân quốc, là một học viên của Tinh Huyền, hắn từ nhỏ đã bị coi là có phế võ hồn, từ mạch, bị người khác bắt nạt, thế nhưng lại trở thành kẻ có được tam sinh vũ hồn nghịch thiên trong truyền thuyết, hắn bắt đầu lữ trình chinh phục đại lục.

  Thiên Huyền đại lục lấy linh hải độc tôn. Cường giả cô đọng võ hồn thành Cửu Thiên Võ Đế, du chín tầng trời, thăm thần hải, thân mang võ công tuyệt thế, quân lâm thiên hạ.

  Ba vạn năm trước, Bá Thiên Hùng Chủ sinh ra Hắc Long Võ Hồn, luyện cửu phẩm hắc long, thành Vô Thượng Võ Đế, bá khí thiên hạ, càn quét thiên quân, thống nhất Vô Tận Hải, xưng tôn trên biển.

  Một vạn năm trước Thiên Linh Lão Nhân ngưng Linh Hải Võ Hồn, linh hải không cạn thì huyền khí không diệt, sáng lập Lăng Thiên tông, ngạo thị quần hùng, độc tôn một phương.

  Năm ngàn năm trước Hiên Viên Đại Đế chưởng Xích Nguyệt Võ Hồn, đối với kẻ địch như huyết nguyệt giáng lâm, xác trải trăm vạn dặm, dựng lên Xích Nguyệt đế quốc, xưng hùng đại lục.

  Ba ngàn năm trước Lăng Ba Nữ Đế hóa Tiên lăng Võ Hồn, Tiên lăng cửu phẩm, siêu phàm nhập thánh, lập Phiêu Miểu cung, bao trùm tuyệt đỉnh.

  Hiện nay trên đại lục có đế quốc, tông môn, gia tộc, học viện, các thế lực nổi lên, quần hùng cùng tiến trình diễn các cuộc sử thi hùng hồn.

  Một siêu phẩm nữa của tác giả Ám Ma Sư sau thành công của Dược Thần và Võ Đạo Đan Tôn.

  Bình luận