Cinque Terre

Hương Sắc Trong Vườn Văn

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê
Thể Loại : Văn Học Việt Nam
Lượt xem : 3351
PDF

Nghệ thuật có mục đích ghi và thực hiện được cái Đẹp trong vũ trụ; mà trong các nghệ thuật, văn chương và âm nhạc phổ cập hơn hết, cảm người ta sâu hơn hết; riêng văn chương lại có công dụng giảng giải, truyền bá các nghệ thuật khác; nên từ khi nhân loại có chữ viết, thì bất kỳ ở thời nào và xứ nào, nó cũng được coi trọng hơn mọi môn và được dạy nhiều nhất trong các trường học...

Bình luận