Cinque Terre

Hiệu Năng - Châm Ngôn Của Nhà Doanh Nghiệp

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 4985
PDF

"Hiệu năng - châm ngôn của nhà doanh nghiệp" là cuốn sách quý cho các nhà doanh nghiệp tham khảo và học tập từ nhà thông thái Nguyễn Hiến Lê, mong rằng cuốn sách sẽ giúp ích một phần nào đó cho mọi người.

Bình luận