Cinque Terre

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Tác giả : Mặc Linh
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
Lượt xem : 388858
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Nữ Hoàng Thị Phi (1)

 • Chương 2: Nữ Hoàng Thị Phi (2)

 • Chương 3: Nữ Hoàng Thị Phi (3)

 • Chương 4: Nữ Hoàng Thị Phi (4)

 • Chương 5: Nữ Hoàng Thị Phi (5)

 • Chương 6: Nữ Hoàng Thị Phi (6)

 • Chương 7: Nữ Hoàng Thị Phi (7)

 • Chương 8: Nữ Hoàng Thị Phi (8)

 • Chương 9: Nữ Hoàng Thị Phi (9)

 • Chương 10: Nữ Hoàng Thị Phi (10)

 • Chương 11: Nữ Hoàng Thị Phi (11)

 • Chương 12: Nữ Hoàng Thị Phi (12)

 • Chương 13: Nữ Hoàng Thị Phi (13)

 • Chương 14: Nữ Hoàng Thị Phi (14)

 • Chương 15: Nữ Hoàng Thị Phi (15)

 • Chương 16: Nữ Hoàng Thị Phi (16)

 • Chương 17: Nữ Hoàng Thị Phi (17)

 • Chương 18: Nữ Hoàng Thị Phi (18)

 • Chương 19: Nữ Hoàng Thị Phi (19)

 • Chương 20: Nữ Hoàng Thị Phi (20)

 • Chương 21: Nữ Hoàng Thị Phi (21)

 • Chương 22: Nữ Hoàng Thị Phi (22)

 • Chương 23: Nữ Hoàng Thị Phi (Hết)

 • Chương 24: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (1)

 • Chương 25: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (2)

 • Chương 26: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (3)

 • Chương 27: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (4)

 • Chương 28: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (5)

 • Chương 29: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (6)

 • Chương 30: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (7)

 • Chương 31: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (8)

 • Chương 32: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (9)

 • Chương 33: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (10)

 • Chương 34: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (11)

 • Chương 35: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (12)

 • Chương 36: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (13)

 • Chương 37: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (14)

 • Chương 38: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (15)

 • Chương 39: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (16)

 • Chương 40: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (17)

 • Chương 41: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (18)

 • Chương 42: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (19)

 • Chương 43: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (20)

 • Chương 44: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (21)

 • Chương 45: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (22)

 • Chương 46: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (23)

 • Chương 47: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (24)

 • Chương 48: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (25)

 • Chương 49: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (26)

 • Chương 50: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (27)

 • Thể loại: Xuyên không, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân, Ngôn Tình

  Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

  Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra.

  Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại!

  Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này!

  Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình đã cầm nhầm kịch bản.

  Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa! 

  Minh Thù: Tiếp theo.

  Nam: Thí chủ tu tiên sao? Nên tìm hiểu bảy mươi hai tư thế tu tiên chứ nhỉ?

  Minh Thù:... Cút!

  Bình luận