Cinque Terre

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Tác giả : Diệp Phi Dạ
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
Lượt xem : 2305543
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 401: Quà sinh nhật (11)

 • Chương 402: Quà sinh nhật (12)

 • Chương 403: Quà sinh nhật (13)

 • Chương 404: Quà sinh nhật (14)

 • Chương 405: Quà sinh nhật (15)

 • Chương 406: Quà sinh nhật (16)

 • Chương 407: Qùa sinh nhật (17)

 • Chương 408: Quà sinh nhật (18)

 • Chương 409: Quà sinh nhật (19)

 • Chương 410: Quà sinh nhật (20)

 • Chương 411: Quà sinh nhật (21)

 • Chương 412: Quà sinh nhật (22)

 • Chương 413: Quà sinh nhật (23)

 • Chương 414: Quà sinh nhật (24)

 • Chương 415: Quà sinh nhật (25)

 • Chương 416: Quà sinh nhật (26)

 • Chương 417: Quà sinh nhật (27)

 • Chương 418: Quà sinh nhật (28)

 • Chương 419: Quà sinh nhật (29)

 • Chương 420: Quà sinh nhật (30)

 • Chương 421: Nhật kí đùa bỡn vô sỉ của đại thần (1)

 • Chương 422: Nhật kí đùa bởn vô sỉ của đại thần (2)

 • Chương 423: Nhật kí đùa bỡn vô sỉ của đại thần (3)

 • Chương 424: Nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần (4)

 • Chương 425: Nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần (5)

 • Chương 426: Nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần (6)

 • Chương 427: Nhật kí đùa bỡn vô sỉ của đại thần (7)

 • Chương 428: Nhật kí đùa bỡn vô sỉ của đại thần (8)

 • Chương 429: Nhật ký đùa bỡn đại thần (9)

 • Chương 430: Nhật ký đùa bỡn đại thần (10)

 • Chương 431: Nhật ký đùa bỡn đại thần (11)

 • Chương 432: Nhật ký đại thần đùa giỡn (12)

 • Chương 433: Nhật ký đại thần đùa giỡn (13)

 • Chương 434: Nhật ký đại thần đùa giỡn (14)

 • Chương 435: Nhật ký đại thần đùa giỡn (15)

 • Chương 436: Nhật ký đùa bỡn đại thần

 • Chương 437: Nhật ký đùa bỡn đại thần (17)

 • Chương 438: Nhật ký đại thần đùa giỡn (18)

 • Chương 439: Đại thần vô sỉ đùa bỡn (19)

 • Chương 440: Nhật ký đại thần đùa giỡn (20)

 • Chương 441: Nhật ký đại thần đùa giỡn (21)

 • Chương 442: Nhật ký đại thần đùa giỡn(22)

 • Chương 443: Nhật kí vô sỉ của Đại thần (23)

 • Chương 444: Đại thần đùa bỡn tiện nhớ (24)

 • Chương 445: Nhật ký đại thần đùa giỡn (25)

 • Chương 446: Nhật ký đại thần đùa giỡn (26)

 • Chương 447: Nhật ký đại thần đùa giỡn (27)

 • Chương 448: Nhật ký đại thần đùa giỡn (27)

 • Chương 449: Nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần (29)

 • Chương 450: Nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần (30)

 • Tên khác: Nụ hôn sâu của tổng giám đốc: Người phụ nữ nhỏ bên gối.
  Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn, ... He. 
  Editor: Mèo Hoang
  Tình trạng: 2600 trang word
  Convert: Ngocquynh520

  "Anh cảm thấy anh giúp tôi thì một lần đền bù vẫn thiệt thòi? Vậy hai lần?" Lý Tình Thâm trầm mặc.

  Lăng Mạt Mạt dẩu môi, cắn ngón tay: "Mười lần?" Lý Tình Thâm vẫn trầm mặc như trước.

  Lăng Mạt Mạt cào tóc, khẽ cắn môi, nhất quyết "Hai mươi lần?" Lý Tình Thâm quay người đi.

  Lăng Mạt Mạt thở gấp, giậm chân kêu: "Hai mươi lần vẫn còn chê ít? Cũng không thể một trăm lần chứ?"

  Lý Tình Thâm cong môi: "Tốt. . ."

  Bình luận