Cinque Terre

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Tác giả : Diệp Phi Dạ
Thể Loại : Truyện Ngắn - Ngôn Tình
Lượt xem : 2036485
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Tôi phải kết hôn (1)

 • Chương 2: Tôi phải kết hôn (2)

 • Chương 3: Tôi phải kết hôn (3)

 • Chương 4: Tôi phải kết hôn (4)

 • Chương 5: Tôi phải kết hôn (5)

 • Chương 6: Tôi phải kết hôn (6)

 • Chương 7: Tôi phải kết hôn (7)

 • Chương 8: Tôi phải kết hôn (8)

 • Chương 9: Tôi phải kết hôn (9)

 • Chương 10: Tôi phải kết hôn (10)

 • Chương 11: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (1)

 • Chương 12: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (2)

 • Chương 13: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (3)

 • Chương 14: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (4)

 • Chương 15: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (5)

 • Chương 16: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (6)

 • Chương 17: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (7)

 • Chương 18: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (8)

 • Chương 19: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (9)

 • Chương 20: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (10)

 • Chương 21: Không muốn học, cút ngay (1)

 • Chương 22: Không muốn học, cút ngay (2)

 • Chương 23: Không muốn học, cút ngay (3)

 • Chương 24: Không muốn học, cút ngay (4)

 • Chương 25: Không muốn học, cút ngay (5)

 • Chương 26: Không muốn học, cút ngay (6)

 • Chương 27: Không muốn học, cút ngay (7)

 • Chương 28: Không muốn học, cút ngay (8)

 • Chương 29: Không muốn học, cút ngay (9)

 • Chương 30: Không muốn học, cút ngay (10)

 • Chương 31: Cơ hội, tự cấp ngươi một lần (1)

 • Chương 32: Cơ hội, cho em một lần (2)

 • Chương 33: Cơ hội, cho em một lần (3)

 • Chương 34: Cơ hội, cho em một lần (4)

 • Chương 35: Cơ hội, cho em một lần (5)

 • Chương 36: Cơ hội, cho em một lần (6)

 • Chương 37: Cơ hội, cho cô một cơ hội (7)

 • Chương 38: Cơ hội, cho cô một cơ hội (8)

 • Chương 39: Cơ hội, cho cô một cơ hội (9)

 • Chương 40: Cơ hội, cho cô một cơ hội (10)

 • Chương 41: Cô không có tư cách để cho ta để ý đến cô (1)

 • Chương 42: Cô không có tư cách để cho ta để ý đến cô (2)

 • Chương 43: Cô ta không có tư cách để tôi để ý tới (3)

 • Chương 44: Cô ta không có tư cách để tôi để ý tới (4)

 • Chương 45: Cô ta không có tư cách để cho anh quan tâm đến cô ta (5)

 • Chương 46: Cô ta không có tư cách để cho anh quan tâm đến cô ta (6)

 • Chương 47: Cô ta không có tư cách để cho anh quan tâm đến cô ta (7)

 • Chương 48: Cô ta không có tư cách để tôi để ý tới (8)

 • Chương 49: Cô ta không có tư cách để tôi để ý tới (9)

 • Chương 50: Cô ta không có tư cách để tôi để ý đến cô ta (10)

 • Tên khác: Nụ hôn sâu của tổng giám đốc: Người phụ nữ nhỏ bên gối.
  Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn, ... He. 
  Editor: Mèo Hoang
  Tình trạng: 2600 trang word
  Convert: Ngocquynh520

  "Anh cảm thấy anh giúp tôi thì một lần đền bù vẫn thiệt thòi? Vậy hai lần?" Lý Tình Thâm trầm mặc.

  Lăng Mạt Mạt dẩu môi, cắn ngón tay: "Mười lần?" Lý Tình Thâm vẫn trầm mặc như trước.

  Lăng Mạt Mạt cào tóc, khẽ cắn môi, nhất quyết "Hai mươi lần?" Lý Tình Thâm quay người đi.

  Lăng Mạt Mạt thở gấp, giậm chân kêu: "Hai mươi lần vẫn còn chê ít? Cũng không thể một trăm lần chứ?"

  Lý Tình Thâm cong môi: "Tốt. . ."

  Bình luận