Cinque Terre

Giải Nghĩa 64 Quẻ Kinh Dịch

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê
Thể Loại : Tử Vi - Phong Thủy
Lượt xem : 271732
Đọc Online

Danh sách chương


Đây là giải thích đầy đủ 64 quẻ dịch lấy từ cuốn "Kinh dịch - Đạo của người quân tử" của học giả Nguyễn Hiến Lê

64 quẻ Kinh Dịch được viết nhằm giúp người đọc có thêm thông tin, nghiên cứu sâu hơn về cách chơi, cũng như giải nghĩa chi tiết hơn từng quẻ Kinh Dịch. Nội dung giải nghĩa quẻ đi vào các tình huống, các vấn đề thường gặp trong cuộc sống, và đưa ra lời bình chung về quẻ, chứ không đi sâu vào các lý luận học thuật.

Bình luận