Cinque Terre

Dược Thần

Tác giả : Ám Ma Sư
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 1200825
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Kiệt Sâm đại sư

 • Chương 2: Phế vật!!!

 • Chương 3: Dung dịch hoả nguyên tố trụ cột

 • Chương 4: Thủ pháp thần kỳ

 • Chương 5: Linh Dược Sư công hội

 • Chương 6: Kỹ thuật lưu

 • Chương 7: Mục tiêu mới

 • Chương 8: Trùng kích lục cấp

 • Chương 9: Tiến hành theo chất lượng

 • Chương 10: Tát Cáp hội trưởng

 • Chương 11: Khảo hạch

 • Chương 12: Khắc Lai Nhân tức giận

 • Chương 13: Thiên Tâm Hoàng Quả

 • Chương 14: Linh dịch trúc thể

 • Chương 15: Linh hoàn

 • Chương 16: Thời khắc nguy cơ

 • Chương 17: Thì ra là thế!

 • Chương 18: Khiêm tốn!

 • Chương 19: Tu luyện!

 • Chương 20: Xung đột

 • Chương 21: Quyết đấu

 • Chương 22: Linh Thần Quyết

 • Chương 23: Nam tước Cáp Duy

 • Chương 24: Một chiêu

 • Chương 25: Đột phá Cấp bẩy

 • Chương 26: Củng cố

 • Chương 27: Hồi Linh dược tề

 • Chương 28: Giám bảo

 • Chương 29: KS đại sư

 • Chương 30: Đấu giá hội

 • Chương 31: Hiền Giả thạch

 • Chương 32: Tranh đoạt

 • Chương 33: Tiếu Ba xấu hổ

 • Chương 34: Tinh Anh Đường

 • Chương 35: Cút ra ngoài!

 • Chương 36: Ngũ Liên kích!

 • Chương 37: Bài danh đệ nhất Tinh Anh Đường

 • Chương 38: Lâm Đạt khiếp sợ

 • Chương 39: Dạy bảo Tiếu Ba

 • Chương 40: Hàn tinh, thiết tinh

 • Chương 41: Trọng lực thùy sức

 • Chương 42: Trọng lực huấn luyện

 • Chương 43: Phòng cạnh kỹ

 • Chương 44: Gặp người quen

 • Chương 45: Đàm giới!

 • Chương 46: Thật sảng!

 • Chương 47: Quái thai!

 • Chương 48: Tấn cấp Cấp tám

 • Chương 49: Quản gia Thành chủ

 • Chương 50: Ta có thể trị liệu

 • Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân.

  - Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư Đặc Ân đã gặp phải một việc ngoài ý muốn trong một lần ra luyện dược. Hắn tiến vào thời không loạn lưu, trở về thời đại Linh Dược man hoang ba ngàn năm trước.

  - Thời đại lúc bấy giờ, Linh Dược Sư còn chưa có phát triển mạnh mẽ, so với Linh Dược Sư ở thời đại mà Kiệt Sâm đang sống thì thua kém nhiều lắm. Sau khi trọng sinh trở về thời kỳ cổ đại, Kiệt Sâm lợi dụng lực lượng của bản thân, hắn vươn lên trở thành cường giả mạnh nhất của đại lục, đột phá gông cùm xiềng xích kiếp trước của mình!

  Bình luận