Cinque Terre

Đông Chu Liệt Quốc

Tác giả : Phùng Mộng Long
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
Lượt xem : 59188
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 51: Ðồng hồ chép thẳng án ðào viên vua sở mừng công mở ðại hội

 • Chương 52: Công tử tống nghĩ ghen miếng ăn trần linh công qúa mê sắc ðẹp

 • Chương 53: Sở trang vương trả lại đất trần tấn cảnh công đem quân đánh trịnh

 • Chương 54: Sở vương đuổi quân lâm phủ ưu mạnh đóng vai tôn thúc giao

 • Chương 55: Giắt dao lẻn vào dinh quân sở kết cỏ bắt được tướng nước tần

 • Chương 56: Tề khoảnh công bày cuộc mua cười phùng sửu phủ thay hình cứu chủ

 • Chương 57: Vu thần kết duyên với hạ cơ trình anh đền ơn cho triệu thuẫn

 • Chương 58: Ngụy tướng sang tần đón thầy thuốc dưỡng thúc vì vua bắn kẻ thù

 • Chương 59: Tư đồng cậy thế tấn lệ công triệu vũ báo thù đồ ngạn giả

 • Chương 60: Tuân dinh hiến kế chia quân ngạch chư hầu đem binh vây bức dương

 • Chương 61: Tấn điệu công cử binh đánh sở tôn lâm phủ nổi loạn đuổi vua

 • Chương 62: Chư hầu đem quân vây tề quốc vua tấn lập kế đuổi loan doanh

 • Chương 63: Kỳ hề ra sức cứu dương thiệt phạm uởng lập kế hiếp ngụy thư

 • Chương 64: Loan doanh diệt tộc thành khúc ốc kỷ lương tử chiến cửa thả vu

 • Chương 65: Giết tề quang, thôi, khánh cướp quyền rước vệ khản, ninh hỉ chuyên chính

 • Chương 66: Miễn dư giết hại nhà ninh hi thôi trữ mắc lừa mưu khánh phóng

 • Chương 67: Lư bồ quí đuổi được khánh phong sở linh vương tranh làm bá chủ

 • Chương 68: Tấn bình công thích nghe âm nhạc trần vô vũ chịu phóng gia tài

 • Chương 69: Sở linh vương cậy thế hùng cường án bình trọn thi tài ăn nói

 • Chương 70: Giết ba anh, sở bình vương lên ngôi hội chiêu hầu, tấn chiêu công làm chủ

 • Chương 71: Vì quả đào, cùng nhau sống chết tham gái đẹp, quên tình cha con

 • Chương 72: Dụ hai con, sở bình lập kế nghĩ một đêm, ngũ viên bạc đầu

 • Chương 73: Ngũ viên giả dại hát giữa chợ chuyên chư dâng cá giết vương liêu

 • Chương 74: Giết vô cực tỏ lòng nang ngoã đâm khánh ky nổi tiếng yêu ly

 • Chương 75: Tôn vũ dạy cung nữ tập trận nang ngoã bắt chư hầu lễ tiến

 • Chương 76: Hạp lư tiến vào thành sinh đô ngũ viện khai quật mộ vua sở

 • Chương 77: Giọt lệ bao tư tràn sân tần chiếc thuyền chiêu vương về nước sở

 • Chương 78: Lê di hiến kế dùng lai binh khổng tử kể tội giết thiếu chính

 • Chương 79: Lê di lập kế hại khổng tử văn chủng bày mưu thông bá hi

 • Chương 80: Phù sai mắc mưu tha vua việt câu tiễn hết sức thờ nước ngô

 • Chương 81: Tây thi làm mê hoặc vua ngô tử cống đi du thuyết các nước

 • Chương 82: Ngũ viên liều chết can vua ngô khoái qúi lập mưu về nước vệ

 • Chương 83: Diệp công khởi binh đánh vu thắng câu tiễn báo thù giết phù sai

 • Chương 84: Trí bá tháo nước vào tấn dương dự nhượng đánh áo triệu tương tử

 • Chương 85: Vì việc nước, nhạc dương bỏ con hại tiền dân, hà bá lấy vợ

 • Chương 86: Ngô khởi giết vợ cầu quan trâu kỵ gẩy đàn làm tướng

 • Chương 87: Vệ ưởng hết lòng giúp hiếu công qủi cốc truyền phép cho tôn tẫn

 • Chương 88: Tôn tẫn giả điên thóat nạn bàng quyên bại trận quế lăng

 • Chương 89: Vạn cây nỏ bắn chết bàng quyên năm con trâu phân thây thương ưởng

 • Chương 90: Tô tần làm tướng sáu nước trương nghi tức giận sang tần

 • Chương 91: Nhường ngôi báu, yên khoái hại mình dâng đất dối, trương nghi lừa sở

 • Chương 92: Cậy sức khỏe, vua tần gãy chân mưu mưu lừa, vua sở chạy trốn

 • Chương 93: Triệu chủ phụ chết đói cung sa khâu mạnh thường quân ra thóat cửa hàm cốc

 • Chương 94: Thử mạnh thường, phùng hoan gõ gươm hát đánh kiệt tống, vua tề hợp đại binh

 • Chương 95: Nhạc nghị diệt tề thống đại quân điền đan phá yên thả trâu lửa

 • Chương 96: Lạn tương như hai lần khuất vua tần mã phục quân một mình giải vây triệu

 • Chương 97: Phạm chuy gỉa chết trốn sang tần tu giả thoát tội bỏ về nguỵ

 • Chương 98: Vua tần đòi thủ cấp nguỵ tề bạch khởi chôn mấy vạn quân triệu

 • Chương 99: Võ an quân có công bị chết oan lã bất vi lập kế buôn ngôi báu

 • Chương 100: Lỗ trong liên quyết không chịu tôn tần tín lăng quân trộm binh phù cứu triệu

 • Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ biến và sâu xa của nhân loại. Bộ tiểu thuyết sánh ngang cùng với Tam quốc diễn nghĩa, vượt lên đứng đầu những bộ tiểu thuyết lịch sử thời Minh - Thanh.

  “Đọc bộ sách này bằng mấy mươi sách khác” - Khuyết danh

  “…Một bức họa bao la về một thời kì lịch sử cổ đại rộng lớn của Trung Hoa” - Cao Xuân Huy

  “Đọc Đông Chu liệt quốc, người đọc sẽ thích thú được biết những điều bí mật trong cung đình mà sử sách nhà nước xưa không bao giờ nói đến” - Lê Huy Tiêu Lê Đức Niệm

  Bình luận