Cinque Terre

Độc Tôn Tam Giới

Tác giả : Lê Thiên
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 1151699
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 151: Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 1

 • Chương 152: Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 2

 • Chương 153: Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 1

 • Chương 154: Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 2

 • Chương 155: Sát nhân chém đầu thị uy

 • Chương 156: Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 1

 • Chương 157: Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 2

 • Chương 158: Kế sách ứng đối 1

 • Chương 159: Kế sách ứng đối 2

 • Chương 160: Ngọc kỳ quả

 • Chương 161: Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 1

 • Chương 162: Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 2

 • Chương 163: Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 1

 • Chương 164: Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 2

 • Chương 165: Giang Trần ra tay

 • Chương 166: Dược Sư Điện biến hóa 1

 • Chương 167: Dược Sư Điện biến hóa 2

 • Chương 168: Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 1

 • Chương 169: Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 2

 • Chương 170: Long gia, run rẩy a!

 • Chương 171: Nghiền áp, nghiền áp 1

 • Chương 172: Nghiền áp, nghiền áp 2

 • Chương 173: Long gia vùng vẫy giãy chết 1

 • Chương 174: Long gia vùng vẫy giãy chết 2

 • Chương 175: Diệt Long Chiếu Phong, người tông môn tới

 • Chương 176: Không ai bì nổi 1

 • Chương 177: Không ai bì nổi 2

 • Chương 178: Một đao cường thế 1

 • Chương 179: Một đao cường thế 2

 • Chương 180: Thương Linh giai cường giả 1

 • Chương 181: Thương Linh giai cường giả 2

 • Chương 182: Kiếm Điểu bố trí đại trận

 • Chương 183: Chém giết Linh cảnh 1

 • Chương 184: Chém giết Linh cảnh 2

 • Chương 185: Dư Giới sợ hãi 1

 • Chương 186: Dư Giới sợ hãi 2

 • Chương 187: Tinh Hán sư huynh

 • Chương 188: Giang Trần, ta bảo vệ rồi 1

 • Chương 189: Giang Trần, ta bảo vệ rồi 2

 • Chương 190: Thủy nguyệt đại sư 1

 • Chương 191: Thủy nguyệt đại sư 2

 • Chương 192: Cao tầng Dược Sư Điện đắc ý

 • Chương 193: Nguy cơ sau lưng đắc ý 1

 • Chương 194: Nguy cơ sau lưng đắc ý 2

 • Chương 195: Tổ tôn hai người thần bí 1

 • Chương 196: Tổ tôn hai người thần bí 2

 • Chương 197: Giang Trần ngộ đạo

 • Chương 198: Giang Trần xuất quan 1

 • Chương 199: Giang Trần xuất quan 2

 • Chương 200: Điều kiện đàm phán 1

 • Thiên Đế Chi Tử Giang Trần chuyển sinh lên thân thể một thiếu niên bị chư hầu khi dễ bắt đầu trên con đường đuổi giết máu tanh dần dần đi lên.
  Trước mặt Giang Trần ai dám xưng là thiên tài? Không ai có thể hiểu Thiên bằng Thiên Đế Chi Tử.
  Thiên tài? Kẻ thuận ta là thiên, kẻ nghịch ta phải giết!!

  Mạch truyện luôn bình thản nhưng không kém phần gay cấn, tình tiết logic xuyên suốt từ đầu đến cuối, các tình tiết đan xen lẫn nhau luôn được đẩy lên cao trào khiến độc giả bị cuốn vào mạch truyện. Đương nhiên vẫn như các bộ truyện khác kết thúc của Lê Thiên rất có hậu

  Nhóm dịch: Sói Già

  Bình luận