Cinque Terre

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát Xây Dựng

Tác giả : Bộ Xây Dựng
Thể Loại : Kiến Trúc - Xây Dựng
Lượt xem : 13710
PDF

Trình bày các quy định định mức dự toán các công tác khảo sát xây dựng. Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Ban hành kèm theo quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bình luận