Cinque Terre

Đế Tôn

Tác giả : Thạch Trư - Trạch Trư
Thể Loại : Kiếm Hiệp
Lượt xem : 347312
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 201: Cường giả tỷ thí (1)

 • Chương 202: Cường giả tỷ thí (2)

 • Chương 203: Lại thêm một thùng (1)

 • Chương 204: Lại thêm một thùng (2)

 • Chương 205: Bí mật của Thất Bảo Lâm

 • Chương 206: Long Quy dưới đất (1)

 • Chương 207: Long Quy dưới đất (2)

 • Chương 208: Huynh muội tình thâm (1)

 • Chương 209: Huynh muội tình thâm (2)

 • Chương 210: Gấp trăm lần tốc độ của âm thanh (1)

 • Chương 211: Gấp trăm lần tốc độ của âm thanh (2)

 • Chương 212: Thái Huyền Thánh nữ

 • Chương 213: Chưởng thiên khống địa (1)

 • Chương 214: Chưởng thiên khống địa (2)

 • Chương 215: Bách Dục Thí Thần Cốc (1)

 • Chương 216: Bách Dục Thí Thần Cốc (2)

 • Chương 217: Thiên Long Bát Âm Chung (1)

 • Chương 218: Thiên Long Bát Âm Chung (2)

 • Chương 219: Thần thức chi luân (1)

 • Chương 220: Thần thức chi luân (2)

 • Chương 221: Ngươi muốn chết như thế nào?

 • Chương 222: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (1)

 • Chương 223: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (2)

 • Chương 224: Một độn mấy vạn dặm (1)

 • Chương 225: Một độn mấy vạn dặm (2)

 • Chương 226: Động phủ dưới đất (1)

 • Chương 227: Động phủ dưới đất (2)

 • Chương 228: Điên cuồng cướp sạch (1)

 • Chương 229: Điên cuồng cướp sạch (2)

 • Chương 230: Khẩu vị quá nặng

 • Chương 231: Đút tổ ong vò vẽ (1)

 • Chương 232: Đút tổ ong vò vẽ (2)

 • Chương 233: Uy phong bát diện (1)

 • Chương 234: Uy phong bát diện (2)

 • Chương 235: Tạo Hóa vạn vật (1)

 • Chương 236: Tạo Hóa vạn vật (2)

 • Chương 237: Tiên đỉnh chi phôi

 • Chương 238: Cuộc chiến đoạt đỉnh (1)

 • Chương 239: Cuộc chiến đoạt đỉnh (2)

 • Chương 240: Tượng sư cùng tông sư (1)

 • Chương 241: Tượng sư cùng tông sư (2)

 • Chương 242: Chiến lực toàn bộ triển khai (1)

 • Chương 243: Chiến lực toàn bộ triển khai (2)

 • Chương 244: Làm cuộc lớn (1)

 • Chương 245: Làm cuộc lớn (2)

 • Chương 246: Tử thương vô số

 • Chương 247: Trò giỏi hơn thầy (1)

 • Chương 248: Trò giỏi hơn thầy (2)

 • Chương 249: Tìm hiểu tiên đỉnh (1)

 • Chương 250: Tìm hiểu tiên đỉnh (2)

 • Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn!

  Võ đạo có thể Thông Thần!

  Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

  Nhận xét:
  Sau thành công của Độc Bộ Thiên Hạ và Dã Man Vương Tọa, Trạch Trư lại tiếp tục bộc lộ tài năng về thể loại tiên huyễn của mình qua tác phẩm Đế Tôn.

  Đế Tôn hội tụ đầy đủ các yếu tố mà Linh mỗ thích: pk gay cấn, tu luyện bài bản, tình tiết hài hước hấp dẫn, càng đọc càng phê! Mời các bạn thưởng thức!

  Bình luận