Cinque Terre

Đế Tôn

Tác giả : Thạch Trư - Trạch Trư
Thể Loại : Kiếm Hiệp
Lượt xem : 396770
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 101: Hung Hăng Mà Đánh (1)

 • Chương 102: Hung Hăng Mà Đánh (2)

 • Chương 103: Đại Ngũ Hành Kiếm Khí (1)

 • Chương 104: Đại Ngũ Hành Kiếm Khí (2)

 • Chương 105: Hai Đại Kiếm Khí (1)

 • Chương 106: Hai Đại Kiếm Khí (2)

 • Chương 107: Đồng Môn Khi Dễ! (1)

 • Chương 108: Đồng Môn Khi Dễ! (2)

 • Chương 109: Hồn Thiên Vạn Tượng

 • Chương 110: Thần Luân Đại Yêu (1)

 • Chương 111: Thần Luân Đại Yêu (2)

 • Chương 112: Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn (1)

 • Chương 113: Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn (2)

 • Chương 114: Sát Nhập Vạn Yêu Cốc (1)

 • Chương 115: Lôi Đình Nhất Kích (1)

 • Chương 116: Lôi Đình Nhất Kích (2)

 • Chương 117: Cù Long Ma Thể (1)

 • Chương 118: Cù Long Ma Thể (2)

 • Chương 119: Cao Thủ Đấu Pháp

 • Chương 120: Thấy Tốt Thì Lấy (1)

 • Chương 121: Thấy Tốt Thì Lấy (2)

 • Chương 122: Cùng Nhau Tắm Rửa (1)

 • Chương 123: Cùng Nhau Tắm Rửa (2)

 • Chương 124: Thân Thể Thần Thông (1)

 • Chương 125: Thân Thể Thần Thông (2)

 • Chương 126: Ma Chung Bá Thể (1)

 • Chương 127: Ma Chung Bá Thể (2)

 • Chương 128: Loạn Không Ma Vực

 • Chương 129: Đối chiến Thần Thông đại yêu (1)

 • Chương 130: Đối chiến Thần Thông đại yêu (2)

 • Chương 131: Thái Huyền Thánh Tông (1)

 • Chương 132: Thái Huyền Thánh tông (2)

 • Chương 133: Phiên Thiên Ấn pháp (1)

 • Chương 134: Phiên Thiên Ấn pháp (2)

 • Chương 135: Huynh muội gặp lại (1)

 • Chương 136: Huynh muội gặp lại (2)

 • Chương 137: Kiếm chém Thần Thông

 • Chương 138: Nổi giận xuất thủ (1)

 • Chương 139: Nổi giận xuất thủ (2)

 • Chương 140: Nhường ngươi hai chiêu (1)

 • Chương 141: Nhường ngươi hai chiêu (2)

 • Chương 142: Một ngón tay đánh bại (1)

 • Chương 143: Một ngón tay đánh bại (2)

 • Chương 144: Luyện đan luyện người

 • Chương 145: Sát nhân đoạt bảo (1)

 • Chương 146: Sát nhân đoạt bảo (2)

 • Chương 147: Lòng người hiểm ác (1)

 • Chương 148: Lòng người hiểm ác (2)

 • Chương 149: Trảm thảo cần trừ căn (1)

 • Chương 150: Trảm thảo cần trừ căn (2)

 • Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn!

  Võ đạo có thể Thông Thần!

  Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

  Nhận xét:
  Sau thành công của Độc Bộ Thiên Hạ và Dã Man Vương Tọa, Trạch Trư lại tiếp tục bộc lộ tài năng về thể loại tiên huyễn của mình qua tác phẩm Đế Tôn.

  Đế Tôn hội tụ đầy đủ các yếu tố mà Linh mỗ thích: pk gay cấn, tu luyện bài bản, tình tiết hài hước hấp dẫn, càng đọc càng phê! Mời các bạn thưởng thức!

  Bình luận