Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 25003
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 402: Trở mặt

 • Chương 403: Bắt đầu đồ sát

 • Chương 404: Cự thần huyết mạch thể

 • Chương 405: Tuần Mục Sử của Huyền Sương Thần Cung

 • Chương 406: Người hòa giải

 • Chương 407: Biến đổi khó tin

 • Chương 408: Thánh tử của Tiên Hoàng Cung

 • Chương 409: Thiên Cơ Cốc, hai danh sách

 • Chương 410: Phàm thể cùng chiến thể

 • Chương 411: Liên tục thăng chức

 • Chương 412: Hắc xà giới chỉ, tài khoản kếch sù

 • Chương 413: Vấn Tình Đao, Vấn Tình Đao Pháp

 • Chương 414: Mệnh cách, mệnh thần, mệnh luân

 • Chương 415: Hồ quang sơn sắc yêu nguyệt đình

 • Chương 416: Tiêu Dao Tán, sát cục trong đêm

 • Chương 417: Yên tâm, có ta ở

 • Chương 418: Không ngờ là ngươi

 • Chương 419: Ta là người từng chết một lần

 • Chương 420: Đao ý, kiếm ý phá huyết mạch

 • Chương 421: Thiếu hiệp, chúng ta làm bằng hữu được không

 • Chương 422: Thiếu hiệp, chúng ta làm bằng hữu được không (hạ)?

 • Chương 423: Uy lực của thân xác hồng lô

 • Chương 424: Uy lực của thân xác hồng lô (hạ)

 • Chương 425: Tuần Mục Sử mới giáng xuống

 • Chương 426: Trái tim phụ thân

 • Chương 427: Trái tim phụ thân (hạ)

 • Chương 428: Đinh Hạo kinh tài tuyệt diễm (thượng)

 • Chương 429: Đinh Hạo kinh tài tuyệt diễm (hạ)

 • Chương 430: Đinh Hạo, có phúc tướng (thượng)

 • Chương 431: Đinh Hạo, có phúc tướng (hạ)

 • Chương 432: Thiên Âm cốc tuyển chọn

 • Chương 433: Các loại ích lợi, đủ loại phản ứng (thượng)

 • Chương 434: Các loại ích lợi, đủ loại phản ứng (hạ)

 • Chương 435: Đao cuồng kiếm si (thượng)

 • Chương 436: Đao cuồng kiếm si (hạ)

 • Chương 437: Nội điện, bình phong màu hồng (thượng)

 • Chương 438: Nội điện, bình phong màu hồng (hạ)

 • Chương 439: Thất nguyệt thất nhật trường sinh điện

 • Chương 440: Huề nhau (thượng)

 • Chương 441: Huề nhau (hạ)?

 • Chương 442: Phân phối danh ngạch

 • Chương 443: Huyền Sương Thần Vệ

 • Chương 444: Thân phận thật sự của Lý Lan

 • Chương 445: Cự Linh thành

 • Chương 446: Bị xem thường và xung đột

 • Chương 447: Thực lực không thể nghĩ bàn

 • Chương 448: Không ra oai thì chết sao (thượng)?

 • Chương 449: Không ra oai thì chết sao (hạ)?

 • Chương 450: Bị chơi hỏng

 • Chương 451: Hãy lấy ra thành ý của các ngươi

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận