Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 19882
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 302: Kêu hắn rửa sạch cổ đi

 • Chương 303: Thanh Sam Đông Viện biến đổi

 • Chương 304: Bằng hữu của Lý Y Nhược

 • Chương 305: Bản tâm võ giả

 • Chương 306: Thật lớn lối

 • Chương 307: Trương Phàm khác lạ

 • Chương 308: Thập Hoàng Thể Tôn Công

 • Chương 309: Một con mèo mập màu trắng

 • Chương 310: Niềm tin tan vỡ và rời đi

 • Chương 311: Lại là ngươi Bốn phương

 • Chương 312: Ngươi không có cơ hội

 • Chương 313: Đinh Hạo tính toán

 • Chương 314: Huynh đệ của ta

 • Chương 315: Vĩnh viễn ở lại chỗ này đi

 • Chương 316: Không muốn chết thì biến

 • Chương 317: Ngươi còn kém xa lắm

 • Chương 318: Một cái tròng?

 • Chương 319: Đinh Hạo vô pháp vô thiên

 • Chương 320: Đinh Hạo, tín niệm và sát khí

 • Chương 321: Dư âm, lòng người

 • Chương 322: Dư âm và lòng người (2)

 • Chương 323: Dư âm và lòng người (3)

 • Chương 324: Vi tình mà chiến

 • Chương 325: Bị đánh như con chó

 • Chương 326: Vận mệnh vật hy sinh

 • Chương 327: Lục điện hội thẩm

 • Chương 328: Huyền khí thần binh

 • Chương 329: Vấn Tâm Thiên Thê

 • Chương 330: Việc nhỏ sau này lại bàn

 • Chương 331: Phế công xử tử và vấn hình huyết ngục

 • Chương 332: Kiếm công tử và La phong chủ

 • Chương 333: Chứng minh và thiên tài

 • Chương 334: Tranh

 • Chương 335: Không phải chưa từng giết người Vấn Kiếm tông

 • Chương 336: Bái sư

 • Chương 337: Mau lại đây kêu sư thúc

 • Chương 338: Sóng gió lại dấy lên

 • Chương 339: Đinh Hạo thật là quá đáng

 • Chương 340: Không ai trêu vào được

 • Chương 341: Tin tức tốt và tin tức xấu

 • Chương 342: Lý Lan xin lỗi

 • Chương 343: Thiên tài mới nổi

 • Chương 344: Kim cương tiểu ngốc

 • Chương 345: Cường đại làm người ta tuyệt vọng

 • Chương 346: Vận mệnh từng người bị ngừng lại

 • Chương 347: Một trong các cuộc quyết đấu số mệnh

 • Chương 348: Bắt đầu đệ nhất thì kết thúc cũng là đệ nhất

 • Chương 349: Dạ yến

 • Chương 350: Say rượu, ly biệt, thiếu nữ

 • Chương 351: Đưa tiễn

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận