Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 24496
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1252: Ngươi chết chắc rồi

 • Chương 1253: Ngươi chết chắc rồi (hạ)

 • Chương 1254: Đánh nát

 • Chương 1255: Không nghĩ đến đúng không?

 • Chương 1256: Không nghĩ đến đúng không (hạ)?

 • Chương 1257: Lực lượng của tiên khí

 • Chương 1258: Tiên khí đổi chủ

 • Chương 1259: Tiên khí đổi chủ (hạ)

 • Chương 1260: Kết cuộc của Nạp Lan Tính Đức

 • Chương 1261: Nhân quả

 • Chương 1262: Thiên cơ biện

 • Chương 1263: Vực Môn Mới

 • Chương 1264: Vực Môn Mới (Hạ)

 • Chương 1265: Tới Chậm Hơn Ta Tưởng

 • Chương 1266: Tới Chậm Hơn Ta Tưởng (Hạ)

 • Chương 1267: Đi Thông Vô Tận Đại Lục

 • Chương 1268: Đêm Trước Khi Xâm Nhập

 • Chương 1269: Nhận Nhau

 • Chương 1270: Nhận Nhau (Hạ)

 • Chương 1271: Bàn Bạc

 • Chương 1272: Tại Sao Gặp Phải Sát Thần Thế Này

 • Chương 1273: Không Phải Ta Đang Thương Lượng Với Các Ngươi

 • Chương 1274: Giết Chóc Buông Xuống

 • Chương 1275: Tuyết Châu Là Của Ta

 • Chương 1276: Song Kiêu Hội

 • Chương 1277: Nhìn Xem Chúng Ta Quân Lâm Thiên Hạ Như Thế Nào

 • Chương 1278: Ta Cảm Thấy Ngươi Hơi Cô Đơn

 • Chương 1279: Đầu tường biến ảo đại vương kỳ

 • Chương 1280: Hội hợp

 • Chương 1281: Tiên môn mở

 • Chương 1282: Thần thoại ngày xưa

 • Chương 1283: Bắt đầu thanh toán (1 + 2)

 • Chương 1284: Bắt Đầu Thanh Toán (3)

 • Chương 1285: Chiến Sự Ở Quắc Thành

 • Chương 1286: Một đao giết ngay

 • Chương 1287: Ta muốn đi tìm hắn

 • Chương 1288: Tiêu hao thảm liệt

 • Chương 1289: Tiên Hoàng Đại Thánh

 • Chương 1290: Chân hoàng đại học?

 • Chương 1291: Nổi danh mù đường

 • Chương 1292: Hạo ca ca hãy mau rời khỏi đây

 • Chương 1293: Có một việc ngươi sẽ rất giật mình

 • Chương 1294: Linh thân và thân thể

 • Chương 1295: Ta muốn ngươi cưới nàng

 • Chương 1296: Gió mây nổi lên

 • Chương 1297: Gió mây nổi lên (hạ)

 • Chương 1298: Đại quân nổi lên

 • Chương 1299: Giết người hay phóng hỏa?

 • Chương 1300: Ngày thành hôn

 • Chương 1301: Ngày thành hôn (hạ)

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận