Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 25276
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 852: Danh hiệu người tốt

 • Chương 853: Danh hiệu người tốt (hạ)

 • Chương 854: Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp

 • Chương 855: Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp (hạ)

 • Chương 856: Cắn chặt ngươi

 • Chương 857: Thủ Quan Giả

 • Chương 858: Ma đao hiện ra

 • Chương 859: Ma đao hiện ra (hạ)

 • Chương 860: Ma đao phản bộ

 • Chương 861: Ai mới là cao thủ?

 • Chương 862: Ai mới là cao thủ (hạ)?

 • Chương 863: Tà khí? Thánh khí?

 • Chương 864: Tà khí? Thánh khí? (hạ)

 • Chương 865: Biến cố ngoài ý muốn

 • Chương 866: Lại thấy thiếu niên cầm quạt

 • Chương 867: Vênh váo, ai càng kiêu ngạo hơn?

 • Chương 868: Vênh váo, ai càng kiêu ngạo hơn (hạ)?

 • Chương 869: Thiên Xu đại gia đun nồi

 • Chương 870: Thiên Xu đại gia đun nồi (hạ)

 • Chương 871: Chó con lông đen

 • Chương 872: Kết giới ngân hà

 • Chương 873: Thiên nhãn

 • Chương 874: Thiên nhãn (hạ)

 • Chương 875: Kết giới ngân hà càng khủng bố hơn

 • Chương 876: Hố đen, không giải trận

 • Chương 877: Hố đen, không giải trận (hạ)

 • Chương 878: Đêm trước ngày hủy diệt

 • Chương 879: Tiên cảnh?

 • Chương 880: Tiên cảnh (hạ)?

 • Chương 881: Lôi đài thánh chiến

 • Chương 882: Phần thưởng khó tin

 • Chương 883: Phần thưởng khó tin (hạ)

 • Chương 884: Liêu Cự Chiến của Chiến thần Điện

 • Chương 885: Cực hạn tăng cao

 • Chương 886: Cực hạn tăng cao (hạ)

 • Chương 887: Người khổng lồ A Nặc

 • Chương 888: Lực lượng thứ ba, thú lực

 • Chương 889: Bóng sáng bí ẩn

 • Chương 890: Bóng sáng bí ẩn (hạ)

 • Chương 891: Hai tổ thức tỉnh

 • Chương 892: Hai tổ thức tỉnh (hạ)

 • Chương 893: Thực lực tăng vọt

 • Chương 894: Thực lực tăng vọt (hạ)

 • Chương 895: Thái cổ tiên điệp

 • Chương 896: Tiên điệp dẫn đường

 • Chương 897: Tiên điệp dẫn đường (hạ)

 • Chương 898: Một đao lập uy

 • Chương 899: Một đao lập uy (hạ)

 • Chương 900: Vào thần điện cuối cùng

 • Chương 901: Luân Hồi Thiên Bàn

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận