Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 25280
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 802: Dưới ánh trăng, như tiên giáng trần

 • Chương 803: Không ai đỡ nổi ba chiêu

 • Chương 804: Không ai đỡ nổi ba chiêu (hạ)

 • Chương 805: Nửa chiêu

 • Chương 806: Yêu nữ hiện thân

 • Chương 807: Yêu nữ hiện thân (hạ)

 • Chương 808: Lạc Thần Đại Chưởng Ấn

 • Chương 809: Ai dám chắn ta

 • Chương 810: Cổ Thanh Ngọc (thượng)

 • Chương 811: Cổ Thanh Ngọc (hạ)

 • Chương 812: Tuyết Châu, ngươi họ Đinh?

 • Chương 813: Lực lượng Ma kha

 • Chương 814: Người bí ẩn

 • Chương 815: Người bí ẩn (hạ)

 • Chương 816: Danh chấn tứ phương

 • Chương 817: Một mình tu hành

 • Chương 818: Một mình tu hành (hạ)

 • Chương 819: Đừng sắc dụ ta

 • Chương 820: Di tích thánh điện

 • Chương 821: Lão bản xinh đẹp

 • Chương 822: Dường như cố nhân (thượng)

 • Chương 823: Dường như cố nhân (hạ)

 • Chương 824: Chính là một tiện nhân

 • Chương 825: Chính là một tiện nhân (hạ)

 • Chương 826: Một cái nồi đen lớn

 • Chương 827: Tứ Thần Thú Cung

 • Chương 828: Tứ Thần Thú Cung (hạ)

 • Chương 829: Yêu trận, tất phương

 • Chương 830: Chim sẻ chờ phía sau

 • Chương 831: Ra tay

 • Chương 832: Ra tay (hạ)

 • Chương 833: Coi như ngươi có nghĩa khí

 • Chương 834: Dung hợp tinh huyết của Tất Phương

 • Chương 835: Dung hợp tinh huyết của Tất Phương (hạ)

 • Chương 836: Tinh huyết của Tất Phương

 • Chương 837: Chó nhà sinh non

 • Chương 838: Chó nhà sinh non (hạ)

 • Chương 839: Chiến trường tan vỡ

 • Chương 840: Thiên Khuyển Tam Đầu

 • Chương 841: Căn nguyên kế thừa

 • Chương 842: Đoạn thủ kim câu

 • Chương 843: Đoạn thủ kim câu (2+3)

 • Chương 844: Đinh Hạo không nói chuyện

 • Chương 845: Đục nước béo cò, đại dương quỳnh lâu

 • Chương 846: Đục nước béo cò, đại dương quỳnh lâu (hạ)

 • Chương 847: Vào di tích

 • Chương 848: Tử vong thiên nhãn ngục giam

 • Chương 849: Tử vong thiên nhãn ngục giam (hạ)

 • Chương 850: Thi hồn tà ác

 • Chương 851: Mỹ thiếu nữ song sinh

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận