Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 25279
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 752: Cho rằng ta sẽ không giết người sao (hạ)?

 • Chương 753: Thanh y như ngọc là thư sinh

 • Chương 754: Ngươi có tin ta mù đường không?

 • Chương 755: Kiếm đô (thượng)

 • Chương 756: Kiếm đô (hạ)

 • Chương 757: Ánh sáng ngút trời (thượng)

 • Chương 758: Ánh sáng ngút trời (hạ)

 • Chương 759: Đinh Hạo báo đáp

 • Chương 760: Mới lộ mũi nhọn (thượng)

 • Chương 761: Mới lộ mũi nhọn (hạ)

 • Chương 762: Cuộc chiến Liệt Thiên (1)

 • Chương 763: Cuộc chiến Liệt Thiên (2)

 • Chương 764: Cuộc chiến Liệt Thiên (3)

 • Chương 765: Võ si Đinh Hạo

 • Chương 766: Sóng sau trường gian, lòng lạnh lẽo

 • Chương 767: Sóng sau trường gian, lòng lạnh lẽo (hạ)

 • Chương 768: Tan thành mây khói

 • Chương 769: Lâm Liệt

 • Chương 770: Lâm Liệt (hạ)

 • Chương 771: Gặp lại Đinh Hồng Lệ

 • Chương 772: Trọng Tài giả mới (thượng)

 • Chương 773: Trọng Tài giả mới (hạ)

 • Chương 774: Thế giới lớn cỡ nào?

 • Chương 775: Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền (thượng)

 • Chương 776: Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền (hạ)

 • Chương 777: Hoa hòa thượng

 • Chương 778: Không nhịn nữa

 • Chương 779: Không nhịn nữa (hạ)

 • Chương 780: Nhất Chưởng Đoạn Hồn Đinh Đức Thắng

 • Chương 781: Bạch Y Vương

 • Chương 782: Lạt mềm buộc chặt

 • Chương 783: Lạt mềm buộc chặt (hạ)

 • Chương 784: Sau lưng

 • Chương 785: Ngươi thật sự là nam nhân sao?

 • Chương 786: Ngươi thật sự là nam nhân sao (hạ)?

 • Chương 787: So kiếm

 • Chương 788: Mạnh mẽ cứu người

 • Chương 789: Mạnh mẽ cứu người (hạ)

 • Chương 790: Họa thủy đông di

 • Chương 791: Truy nã

 • Chương 792: Truy nã (hạ)

 • Chương 793: Cách đối phó

 • Chương 794: Cách đối phó (hạ)

 • Chương 795: Truy sát

 • Chương 796: Truy sát (hạ)

 • Chương 797: Ý đồ của sát thủ (thượng)

 • Chương 798: Ý đồ của sát thủ (hạ)

 • Chương 799: Ước chiến quần hùng

 • Chương 800: Hoàng Hạc Lâu

 • Chương 801: Hoàng Hạc Lâu (hạ)

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận