Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 25278
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 702: Sai lầm không thể sửa đổi

 • Chương 703: Nghiền ép

 • Chương 704: Nghiền ép (hạ)

 • Chương 705: Không muốn làm chưởng môn (thượng)

 • Chương 706: Không muốn làm chưởng môn (hạ)

 • Chương 707: Lại đến khiêu khích

 • Chương 708: Anh linh an nghỉ

 • Chương 709: Anh linh an nghỉ (hạ)

 • Chương 710: Lý Lan Lý Lan!

 • Chương 711: Cuộc chiến Thiên Hàn Tuyệt phong (thượng)

 • Chương 712: Cuộc chiến Thiên Hàn Tuyệt phong (hạ)

 • Chương 713: Cuộc quyết đấu số mệnh

 • Chương 714: Thần tiễn vô song (thượng)

 • Chương 715: Thần tiễn vô song (hạ)

 • Chương 716: Chiến đi

 • Chương 717: Ma nhẫn màu đen

 • Chương 718: Truyền kỳ chết

 • Chương 719: Lại là Liệt Thiên Kiếm tông (thượng)

 • Chương 720: Lại là Liệt Thiên Kiếm tông (hạ)

 • Chương 721: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ (thượng)

 • Chương 722: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ (hạ)

 • Chương 723: Thập Ngũ Thiên Tinh Ma Trận

 • Chương 724: Thù cha nữ báo

 • Chương 725: Thù cha nữ báo (hạ)

 • Chương 726: Sơ chiến uy chấn thiên

 • Chương 727: Chí tôn chấn tứ phương

 • Chương 728: Chí tôn chấn tứ phương (hạ)

 • Chương 729: Cái gọi là bí mật

 • Chương 730: Cái gọi là bí mật (hạ)

 • Chương 731: Không tự tin như vậy sao?

 • Chương 732: Không tự tin như vậy sao (hạ)?

 • Chương 733: Thần giới?

 • Chương 734: Khổng Diệc Nho

 • Chương 735: Tu La (thượng)

 • Chương 736: Tu La (hạ)

 • Chương 737: Cuối cùng từ biệt

 • Chương 738: Y nhân dưới trăng

 • Chương 739: Bị đè (thượng)

 • Chương 740: Bị đè (hạ)

 • Chương 741: Rời khỏi Tuyết Châu

 • Chương 742: Đường đi Kiếm Châu (thượng)

 • Chương 743: Đường đi Kiếm Châu (hạ)

 • Chương 744: Thư sinh nhát gan

 • Chương 745: Quắc thành

 • Chương 746: Việc công và việc tư (thượng)

 • Chương 747: Việc công và việc tư (hạ)

 • Chương 748: Cao thủ bí ẩn (thượng)?

 • Chương 749: Cao thủ bí ẩn (hạ)?

 • Chương 750: Thì ra là hắn?

 • Chương 751: Cho rằng ta sẽ không giết người sao (thượng)?

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận