Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 25277
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 652: Đại phá diệt sát quyền

 • Chương 653: Qua nhận cái chết

 • Chương 654: Lời nói ra như pháp lệnh

 • Chương 655: Thần dược chi linh

 • Chương 656: Sao không dám?

 • Chương 657: Quét ngang bốn phương

 • Chương 658: Quá khách khí?

 • Chương 659: Kìm chế lửa giận

 • Chương 660: Trở Vấn Kiếm Tông

 • Chương 661: Gặp lại bạn cũ

 • Chương 662: Tinh Vân Tông Chủ

 • Chương 663: Vẫn Tinh Tông Chủ

 • Chương 664: Nhận mệnh đi

 • Chương 665: Thiên Âm cốc gặp tại ương

 • Chương 666: Uy lực một đao

 • Chương 667: Ta là Trương Phàm

 • Chương 668: Tiếp viện tông môn

 • Chương 669: Thần linh đến trái đất

 • Chương 670: Giết sạch không chừa một mống

 • Chương 671: Càng dễ xử lý?

 • Chương 672: Hẳn đều bị ta giết chết

 • Chương 673: Kiếm ý

 • Chương 674: Bao nhiêu loại kiếm ý?

 • Chương 675: Một kiếm phá vạn pháp

 • Chương 676: Nhược điểm của Đinh Hạo?

 • Chương 677: Hiện tượng dị thường

 • Chương 678: Đại lôi âm tự Kim Thiền Tử

 • Chương 679: Đường Phật Lệ

 • Chương 680: Đại trí đại dũng

 • Chương 681: Một vấn đề cuối cùng

 • Chương 682: Gặp lại

 • Chương 683: Phật chú trọng tinh thần

 • Chương 684: Ước hẹn ba tháng

 • Chương 685: Ba tai họa tập trung một chỗ

 • Chương 686: Trở về vị trí cũ

 • Chương 687: Hy vọng

 • Chương 688: Chữa thương

 • Chương 689: Song tu

 • Chương 690: Giống như thần tích

 • Chương 691: Tìm hiểu bí mật dưới đáy vực

 • Chương 692: Tìm lại nơi xưa

 • Chương 693: Huyền tinh thạch kỳ lạ

 • Chương 694: Long khí màu tím

 • Chương 695: Bao tay (thượng)

 • Chương 696: Bao tay (hạ)

 • Chương 697: Tử Hoàng ngọc trong thạch

 • Chương 698: Gió bão nổi lên

 • Chương 699: Đinh Hạo lừa đời lấy tiếng?

 • Chương 700: Kình Thiên Trụ (thượng)

 • Chương 701: Kình Thiên Trụ (hạ)

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận