Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 24487
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 602: Khủng bố

 • Chương 603: Chờ đợi dài dằng dặc

 • Chương 604: Giết không tha

 • Chương 605: Thành thị Ngụy Thần

 • Chương 606: Anh minh

 • Chương 607: Vườn thuốc của thần linh

 • Chương 608: Thần thảo linh?

 • Chương 609: Con riêng của thần linh

 • Chương 610: Có thể làm khó dễ được ta

 • Chương 611: Phung phí của trời

 • Chương 612: Dược thảo thành tinh

 • Chương 613: Giằng co

 • Chương 614: Quay đầu giáo

 • Chương 615: Khi sư diệt tổ?

 • Chương 616: Thiêu thân

 • Chương 617: Âm mưu khóc ra máu

 • Chương 618: Chỗ ở của thần linh?

 • Chương 619: Thành thị Ngụy Thần

 • Chương 620: Vòng ngọc có dị biến

 • Chương 621: Trận pháp truyền tống lưới ô vuông

 • Chương 622: Tế đàn kim sắc

 • Chương 623: Tế đàn thần hỏa?

 • Chương 624: Hoàn thành quá trình đốt thần hỏa

 • Chương 625: Đỉnh tháp lớn

 • Chương 626: Biến hóa bất ngờ

 • Chương 627: Ta là đại gia của ngươi

 • Chương 628: Chuyện xưa

 • Chương 629: Chiến hạm Thần Đình

 • Chương 630: Động tới điểm mấu chốt

 • Chương 631: Không nên oán trách

 • Chương 632: Phản bội

 • Chương 633: Rút hết huyết mạch

 • Chương 634: Điên cuồng

 • Chương 635: Đinh Đồng

 • Chương 636: Bí ẩn kiếp trước – kiếp này

 • Chương 637: Bí ẩn kiếp trước – kiếp này (2)

 • Chương 638: Chiến trường biến đổi

 • Chương 639: Tâm ma

 • Chương 640: Thành lớn bị hủy diệt

 • Chương 641: Trời giúp?

 • Chương 642: Sự điên cuồng cuối cùng

 • Chương 643: Nữ Vũ Thần tuyệt thế

 • Chương 644: Liều mạng

 • Chương 645: Trở lại thế giới hiện thực

 • Chương 646: Vương Hữu Dư

 • Chương 647: Tin dữ

 • Chương 648: Nếu chết, phải chết cùng một chỗ

 • Chương 649: Nâng đồ đao lên

 • Chương 650: Hành hình

 • Chương 651: Đinh Hạo trở về

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận