Cinque Terre

Đao Kiếm Thần Hoàng

Tác giả : Loạn Thế Cuồng Đao​​
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 24963
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 452: Ba ngày đầu

 • Chương 453: Cơ duyên ở bên người

 • Chương 454: Thần thông ba đầu sáu tay

 • Chương 455: Được đến bảo bối

 • Chương 456: Hồng nhan bạch cốt tương

 • Chương 457: Hồng nhan bạch cốt tương (hạ)

 • Chương 458: Kỷ thân thiên địa

 • Chương 459: Tích lũy, truy sát lại đến

 • Chương 460: Giành lấy thần thông (thượng)

 • Chương 461: Giành lấy thần thông (hạ)

 • Chương 462: Một sợi dây

 • Chương 463: Đứt tuyến, năm người hầu

 • Chương 464: Liệt Thiên Kiếm Tông

 • Chương 465: Tòa cổ thành áp chế khủng bố

 • Chương 466: Người nào đến đây

 • Chương 467: Mưu tính và kế hoạch

 • Chương 468: Ngươi đến rồi?

 • Chương 469: Ngươi đến rồi (hạ)?

 • Chương 470: Tây Môn Thiên Tuyết gặp gỡ

 • Chương 471: Đánh gãy hai chân? Ý hay!

 • Chương 472: Lực lượng cơ thể biến thái

 • Chương 473: Nghiền áp

 • Chương 474: Thần ngẫu thế mạng

 • Chương 475: Tin tức kinh người

 • Chương 476: Đoạn ngắn ký ức

 • Chương 477: Thần hoàng chi đạo

 • Chương 478: Biến đổi (thượng)

 • Chương 479: Biến đổi (hạ)

 • Chương 480: Thực lực của Trương Phàm

 • Chương 481: Chính là tên khùng này

 • Chương 482: Không gì làm không được

 • Chương 483: Cạm bẫy và tuyệt sát

 • Chương 484: Gặp lại 'cố nhân'

 • Chương 485: Đá mài dao

 • Chương 486: Đi về phía đông

 • Chương 487: Cửu Trọng Thiên

 • Chương 488: Trùng phùng

 • Chương 489: Khôi lỗi chiến ngẫu

 • Chương 490: Trầm Bất Hồi

 • Chương 491: Lên thẳng thất Trọng Thiên

 • Chương 492: Lâm Thiên Vũ ngậm bồ hòn (thượng)

 • Chương 493: Lâm Thiên Vũ ngậm bồ hòn (hạ)

 • Chương 494: Tám cấm địa, tiểu lâu bạch ngọc

 • Chương 495: Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu

 • Chương 496: Đã từng nói chuyện

 • Chương 497: Thượng cổ kiếm kỹ

 • Chương 498: Kiếm nhị thập tứ

 • Chương 499: Bồ đoàn dây đay

 • Chương 500: Thời gian không đợi người

 • Chương 501: Loạn tượng, biến cố ngoài ý muốn

 • Nhân vật chính với hai thanh băng kiếm cùng hỏa đao truy cầu truyền thuyết về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

  Bình luận