Cinque Terre

Đại Đường Song Long Truyện

Tác giả : Huỳnh Dị
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 238101
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 401: Đình yến phong vân

 • Chương 402: Tả thương độn ly

 • Chương 403: Bối rối tay chân

 • Chương 404: Hạnh trung phó xa

 • Chương 405: Diệu thủ không không

 • Chương 406: Tình nghiệt cù triền

 • Chương 407: Ngộ hãm địch tình

 • Chương 408: Hồ Tự kịch chiến

 • Chương 409: Tình nan tự dĩ

 • Chương 410: Cựu tình nan đoạn

 • Chương 411: Vô tâm tháp liễu

 • Chương 412: Liên sấm hiểm quan

 • Chương 413: Điệu bạo chi mê

 • Chương 414: Ngạc vận tề chí

 • Chương 415: Lấy nhu khắc cương

 • Chương 416: Lộ chuyển phong hồi

 • Chương 417: Thất châm chế

 • Chương 418: Kích chưởng lập thệ

 • Chương 419: Thủy lạc Thạch xuất

 • Chương 420: Ánh dương le lói

 • Chương 421: Ma Môn Tà soái

 • Chương 422: Xảo kỳ bố cục

 • Chương 423: Vạn sự cụ bị

 • Chương 424: Tâm chiến chi học

 • Chương 425: Chân giả bảo khố

 • Chương 426: Dương công bảo khố

 • Chương 427: Nhĩ tranh ngã đoạt

 • Chương 428: Bảo khố phong vân

 • Chương 429: Dữ tranh quyết liệt

 • Chương 430: Chân giả nan phân

 • Chương 431: Nhân vi tài tử

 • Chương 432: Tương kiến thì nan

 • Chương 433: Song trọng tính cách

 • Chương 434

 • Chương 435: Tá thủy độn thân

 • Chương 436: Biến sanh bất trắc

 • Chương 437: Tà hung nội hồng

 • Chương 438: Xảo đắc nguyên tính

 • Chương 439: Tị nạn đào nguyên

 • Chương 440: Cam bái hạ phong

 • Chương 441: Đào xuất trường an

 • Chương 442: Thủy năng phúc chu

 • Chương 443: Thần công đại thành

 • Chương 444: Thiên kim nhất nặc

 • Chương 445: Không ti đắc ngư

 • Chương 446: Điều kiện xuất thủ

 • Chương 447: Dữ hổ mưu bì

 • Chương 448: Lão tương giao tâm

 • Chương 449: Sơ cụ qui mô

 • Chương 450: Tồn vong chi đạo

 • Đại Đường Song Long Truyện là một tác phẩm võ hiệp kinh điển của nhà văn Huỳnh Dị.
  Câu chuyện bắt đầu từ thời Tùy mạt, Hoàng đế đương trị lúc bấy giờ là Dương Quảng lộ rõ thói xấu, cai quản bất công, ăn chơi sa đọa nên nghĩa quân khắp nơi nổi dậy chống đối triều đình.

  Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, hai đứa trẻ mồ côi xuất xứ Dương Châu, tron một lần vô tình có được Trường Sinh Quyết và nhờ sự chỉ điểm cơ bản về võ công tâm pháp của người mẹ nuôi Phó Quân Sước mà hai gã đã dần dần bước vào võ đạo, trở thành Đại Đường Song Long, giúp đỡ Lý Thế Dân thống nhất Trung Nguyên, lập nên triều Đường.

  Bình luận