Cinque Terre

Đại Đường Song Long Truyện

Tác giả : Huỳnh Dị
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 258544
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Nương tựa lẫn nhau

 • Chương 2: Đại họa lâm đầu

 • Chương 3: Rời khỏi dương châu

 • Chương 4: Rời khỏi dương châu

 • Chương 5: Sấm động giữa trời hoang

 • Chương 6: Cửu huyền đại pháp

 • Chương 7: Hòa thị chi bích

 • Chương 8: Thống bất dục sinh

 • Chương 9: Tiếp tục lên đường

 • Chương 10: Phấn đấu quên mình

 • Chương 11: Truy binh đuổi tới

 • Chương 12: Lão Yêu cự hoạt

 • Chương 13: Nghi kỵ lẫn nhau

 • Chương 14: Vô ý cứu người

 • Chương 15: Phát tài đại kế

 • Chương 16: Đông minh phu nhân

 • Chương 17: Lợi kỷ lợi nhân

 • Chương 18: Cá nằm trong lưới

 • Chương 19: Hồng phấn bang chủ

 • Chương 20: Hé mở bí mật

 • Chương 21: Sổ sách cơ mật

 • Chương 22: Độc như xà hiết

 • Chương 23: Trá tử thoát thân

 • Chương 24: Sinh linh đồ Thán

 • Chương 25: Âm mưu ngụy kế

 • Chương 26: Mỹ nữ đổ ước

 • Chương 27: Trúng kế bị bắt

 • Chương 28: Một vụ giao dịch

 • Chương 29: Tuyệt địa đào sinh

 • Chương 30: Phiếu Đỗ Hợp Nhất (Đánh Bạc và Chơi Gái)

 • Chương 31: Đỗ trường phong vân

 • Chương 32: Đông minh công chúa

 • Chương 33: Vi hồ Hoả chiến

 • Chương 34: Chí cao hơn trời

 • Chương 35: Bên giếng ngộ đạo

 • Chương 36: Tuệ tinh bắc lai

 • Chương 37: Kỳ nữ thanh tuyền

 • Chương 38: Vũ văn vô địch

 • Chương 39: Gặp lại tố tố

 • Chương 40: Chạy nạn học nghệ

 • Chương 41: Cá chậu chim lồng

 • Chương 42: Chân thành hợp tác

 • Chương 43: Lấy oán báo đức

 • Chương 44: Dạ viếng thanh lâu

 • Chương 45: Đại hoạ tới nơi

 • Chương 46: Lối thoát nhỏ hẹp

 • Chương 47: Đại ẩn vu thị

 • Chương 48: Ảnh tử thích khách

 • Chương 49: Du long hoán phượng

 • Chương 50: Nợ tình vướng mắc

 • Đại Đường Song Long Truyện là một tác phẩm võ hiệp kinh điển của nhà văn Huỳnh Dị.
  Câu chuyện bắt đầu từ thời Tùy mạt, Hoàng đế đương trị lúc bấy giờ là Dương Quảng lộ rõ thói xấu, cai quản bất công, ăn chơi sa đọa nên nghĩa quân khắp nơi nổi dậy chống đối triều đình.

  Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, hai đứa trẻ mồ côi xuất xứ Dương Châu, tron một lần vô tình có được Trường Sinh Quyết và nhờ sự chỉ điểm cơ bản về võ công tâm pháp của người mẹ nuôi Phó Quân Sước mà hai gã đã dần dần bước vào võ đạo, trở thành Đại Đường Song Long, giúp đỡ Lý Thế Dân thống nhất Trung Nguyên, lập nên triều Đường.

  Bình luận