Cinque Terre

Đại Cương Triết Học Trung Quốc - Tập 1

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê
Thể Loại : Triết Học
Lượt xem : 11408
PDF

Nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong lĩnh vực triết học.

Sách gồm các phần sau:
- Chương 1: Vài nét sơ lược về sự phát triển của triết học Trung Hoa
- Chương 2: Vũ trụ luận
- Chương 3: Tri thức luận
Phụ lục:
- Nguyên tắc án văn trích dẫn
- Nhân danh có ghi trong quyển thượng

Bình luận