Cinque Terre

Đại Chúa Tể

Tác giả : Thiên Tàm Thổ Đậu
Thể Loại : Kiếm Hiệp
Lượt xem : 173772
EPUB PDF MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 151: Khiêu chiến cuối cùng

 • Chương 152: An Nhiên

 • Chương 153: Tân sinh phản công

 • Chương 154: Linh tước Trấn Băng Ưng

 • Chương 155: Bắc Thương linh viện

 • Chương 156: Dương Hoằng

 • Chương 157: Linh trị

 • Chương 158: Linh Trị Điện

 • Chương 159: Trùng kích Thần Phách Bảng

 • Chương 160: Thần Phách bảng đệ tam

 • Chương 161: Thần Phách Đan

 • Chương 162: Mạch Luân

 • Chương 163: Lôi vực, đột phá

 • Chương 164: Ta đến chưởng huyền hoàng

 • Chương 165: Phù Đồ tháp

 • Chương 166: Phong đổ

 • Chương 167: Chiến Mạch Luân

 • Chương 168: Phù Đồ tháp hiển uy

 • Chương 169: Xã đoàn

 • Chương 170: Ăn gian

 • Chương 171: Lạc Thần hội

 • Chương 172: Luận bàn

 • Chương 173: Thiên Bảng Thứ Hai, Lí Huyền Thông

 • Chương 174: Đối mặt

 • Chương 175: Tân sinh đại hội

 • Chương 176: Bắc Linh Sơn

 • Chương 177: Trùng Kích Đỉnh Núi

 • Chương 178: Thạch đài

 • Chương 179: Đỉnh Núi

 • Chương 180: Dương Hoằng Chiến lực

 • Chương 181: Mục Trần chiến Dương Hoằng

 • Chương 182: Đại Viêm Ma Trận

 • Chương 183: Cửu U hiện

 • Chương 184: Sức mạnh kết nối huyết mạch

 • Chương 185: Hắc Tháp trấn Hổ Giao

 • Chương 186: Ai là tân sinh đệ nhất?

 • Chương 187: Trò chuyện

 • Chương 188: Linh lực dung hợp

 • Chương 189: Đệ nhất

 • Chương 190: Tô Huyên, Hạc Yêu

 • Chương 191: Linh Quyết Điện

 • Chương 192: Chọn lựa Linh Quyết

 • Chương 193: Tứ Thần Tinh Túc Kinh

 • Chương 194: Trấn Thủ giả

 • Chương 195: Mưu lợi

 • Chương 196: Tụ Linh trận cấp sáu

 • Chương 197: Đáy hồ tiềm tu

 • Chương 198: Tô Linh Nhi

 • Chương 199: Thần Phách đệ nhất giao thủ

 • Chương 200: Thủ đoạn

 • Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn.

  Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.

  Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.

  Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

  Lời Tác Giả:

  Của ta cuốn thứ tư sách, hoan nghênh mọi người.

  Sách mới khai trương, bất tri bất giác, cái này là của ta cuốn thứ tư tiểu thuyết, lúc trước hứng thú bố trí, chẳng ai ngờ rằng một ghi tựu là gần sáu năm tả hữu thời gian.

  Sáu năm, thiệt tình không ngắn, nếu như lúc trước có độc giả là vừa lên cấp ba, hiện tại chỉ sợ liền đại học đều muốn tốt nghiệp.

  Ta rất ưa thích viết sách, ta thích viết ra nguyên một đám nhân vật có thể được độc giả sở ưa thích, chỗ nhận đồng, tuy nhiên hiện tại coi như là tác giả già dặn kinh nghiệm rồi, nhưng đương ta viết ra có chút rất ưa thích chương và tiết lúc, đều vụng trộm xem một ít bình luận, trông thấy những cái kia tán dương bình luận, nói thật, hay vẫn là sảng khoái sảng khoái đấy.

  Kiếm Thánh đã viết vừa vặn suốt một năm.

  Đấu Phá đã viết hai năm linh ba tháng.

  Vũ Động đã viết ước chừng một năm linh chín tháng.

  Trên đường không biết đã đến bao nhiêu mới độc giả, đi bao nhiêu độc giả cũ, nhưng bất kể là mới độc giả hay vẫn là độc giả cũ, nếu là có thể đủ nhìn đến đây, cũng xen cho phép ta nói một tiếng cảm tạ.

  Tạ nhiều năm như vậy cùng đi qua, nếu là trong mấy năm nay, các ngươi theo tiểu thuyết của tôi trong đã lấy được khoái hoạt cùng cảm động, cái này sẽ là ta lớn nhất thành công. 

  Cám ơn.


  Cho nên, ta cũng hi vọng, sách mới có thể lần nữa làm bạn lấy mọi người, cùng đi qua.

  Sách mới khai trương, thỉnh mọi người cất chứa cùng đề cử sách mới, cảm tạ.

  Mặt khác chính văn buổi tối 12 h bắt đầu đổi mới.

  Bình luận