Cinque Terre

Đại Chúa Tể

Tác giả : Thiên Tàm Thổ Đậu
Thể Loại : Kiếm Hiệp
Lượt xem : 197774
EPUB PDF MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 51: Phệ Linh phong

 • Chương 52: Linh Trùng Địch

 • Chương 53: Ngạnh chiến

 • Chương 54: Đầm hắc độc

 • Chương 55: Giải pháp

 • Chương 56: Thủ đoạn độc ác

 • Chương 57: Mượn thế

 • Chương 58: Dụ ong

 • Chương 59: Đến nơi

 • Chương 60: Quái nham

 • Chương 61: Trứng đen

 • Chương 62: Dị biến

 • Chương 63: Hắc Thần Lôi Vân

 • Chương 64: Tiến hóa

 • Chương 65: Tự bạo

 • Chương 66: Nội thể

 • Chương 67: Hắc chỉ trấn Linh Tước

 • Chương 68: Hỏa Viêm trận

 • Chương 69: Tụ Linh trận cấp 2

 • Chương 70: Tham gia

 • Chương 71: Liên hợp bày trận

 • Chương 72: Tâm trận

 • Chương 73: Danh ngạch hạt giống

 • Chương 74: Trần Phàm, Hoắc Vân

 • Chương 75: Linh quyết thất tầng ba

 • Chương 76: Hai bộ linh quyết

 • Chương 77: Khổ luyện

 • Chương 78: Tiến cảnh

 • Chương 79: Thành quả

 • Chương 80: Mạc sư

 • Chương 81: Tranh đoạt danh ngạch

 • Chương 82: Đối thủ

 • Chương 83: Tranh đoạt gay cấn

 • Chương 84: Long tranh hổ đấu

 • Chương 85: Át chủ bài

 • Chương 86: Thắng bại

 • Chương 87: Chọn linh viện

 • Chương 88: Đơm hoa kết trái

 • Chương 89: Đàm phán thất bại

 • Chương 90: Mang Âm sơn

 • Chương 91: Thuyết phục

 • Chương 92: Liên thủ

 • Chương 93: Liều mạng

 • Chương 94: Cửu Thiên Lôi trận

 • Chương 95: Quyển trục màu đen

 • Chương 96: Áp chế, đột phá

 • Chương 97: Linh Luân cảnh hậu kỳ

 • Chương 98: Bình tĩnh mà run

 • Chương 99: Đại hội cửu vực

 • Chương 100: Liễu Kinh Sơn

 • Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn.

  Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.

  Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.

  Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

  Lời Tác Giả:

  Của ta cuốn thứ tư sách, hoan nghênh mọi người.

  Sách mới khai trương, bất tri bất giác, cái này là của ta cuốn thứ tư tiểu thuyết, lúc trước hứng thú bố trí, chẳng ai ngờ rằng một ghi tựu là gần sáu năm tả hữu thời gian.

  Sáu năm, thiệt tình không ngắn, nếu như lúc trước có độc giả là vừa lên cấp ba, hiện tại chỉ sợ liền đại học đều muốn tốt nghiệp.

  Ta rất ưa thích viết sách, ta thích viết ra nguyên một đám nhân vật có thể được độc giả sở ưa thích, chỗ nhận đồng, tuy nhiên hiện tại coi như là tác giả già dặn kinh nghiệm rồi, nhưng đương ta viết ra có chút rất ưa thích chương và tiết lúc, đều vụng trộm xem một ít bình luận, trông thấy những cái kia tán dương bình luận, nói thật, hay vẫn là sảng khoái sảng khoái đấy.

  Kiếm Thánh đã viết vừa vặn suốt một năm.

  Đấu Phá đã viết hai năm linh ba tháng.

  Vũ Động đã viết ước chừng một năm linh chín tháng.

  Trên đường không biết đã đến bao nhiêu mới độc giả, đi bao nhiêu độc giả cũ, nhưng bất kể là mới độc giả hay vẫn là độc giả cũ, nếu là có thể đủ nhìn đến đây, cũng xen cho phép ta nói một tiếng cảm tạ.

  Tạ nhiều năm như vậy cùng đi qua, nếu là trong mấy năm nay, các ngươi theo tiểu thuyết của tôi trong đã lấy được khoái hoạt cùng cảm động, cái này sẽ là ta lớn nhất thành công. 

  Cám ơn.


  Cho nên, ta cũng hi vọng, sách mới có thể lần nữa làm bạn lấy mọi người, cùng đi qua.

  Sách mới khai trương, thỉnh mọi người cất chứa cùng đề cử sách mới, cảm tạ.

  Mặt khác chính văn buổi tối 12 h bắt đầu đổi mới.

  Bình luận