Cinque Terre

Đại Chúa Tể

Tác giả : Thiên Tàm Thổ Đậu
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 649827
EPUB PDF MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Bắc Linh viện

 • Chương 2: Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh lộ

 • Chương 3: Mục vực

 • Chương 4: Đại Phù Đồ Quyết

 • Chương 5: Đại thiên thế giới

 • Chương 6: Biên độ dao động linh lực

 • Chương 7: Mộ Nguyên

 • Chương 8: Liễu Dương

 • Chương 9: Đối mặt

 • Chương 10: Tỷ thí học viện

 • Chương 11: Đàm Thanh Sơn

 • Chương 12: Ra tay

 • Chương 13: Chiến Liễu Dương

 • Chương 14: Linh Động cảnh trung kỳ

 • Chương 15: Phá Linh châu

 • Chương 16: Thiên giới

 • Chương 17: Tụ Linh trận cấp ba

 • Chương 18: Trúc Cơ

 • Chương 19: Sâm La Tử Ấn

 • Chương 20: Thành ấn

 • Chương 21: Phong ba huấn luyện trường

 • Chương 22: Tử Ấn phát uy

 • Chương 23: Chân thực lực Sâm La Tử Ấn

 • Chương 24: Ước định

 • Chương 25: Tinh phách linh thú

 • Chương 26: Thợ săn lão luyện

 • Chương 27: Cướp

 • Chương 28: Hợp tác

 • Chương 29: Ngọc Linh thụ

 • Chương 30: Sơn cốc săn vượn

 • Chương 31: Khu hổ thôn lang

 • Chương 32: Chiến lợi phẩm

 • Chương 33: Hồi doanh

 • Chương 34: Liễu Minh

 • Chương 35: Sâm La Tử Ấn đệ nhị ấn

 • Chương 36: Phiền toái

 • Chương 37: Lọt tròng

 • Chương 38: Bị giết

 • Chương 39: Giới Tử xuyến

 • Chương 40: Qua mặt

 • Chương 41: Gian trá

 • Chương 42: Gian nan đường về

 • Chương 43: Kỷ Tông, người trong mưa

 • Chương 44: Phá trận

 • Chương 45: Cửu U Tước

 • Chương 46: Phong ấn

 • Chương 47: Học linh trận

 • Chương 48: Thiên phú kinh người

 • Chương 49: Hưng binh

 • Chương 50: Hắc Minh Uyên

 • Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn.

  Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.

  Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.

  Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

  Lời Tác Giả:

  Của ta cuốn thứ tư sách, hoan nghênh mọi người.

  Sách mới khai trương, bất tri bất giác, cái này là của ta cuốn thứ tư tiểu thuyết, lúc trước hứng thú bố trí, chẳng ai ngờ rằng một ghi tựu là gần sáu năm tả hữu thời gian.

  Sáu năm, thiệt tình không ngắn, nếu như lúc trước có độc giả là vừa lên cấp ba, hiện tại chỉ sợ liền đại học đều muốn tốt nghiệp.

  Ta rất ưa thích viết sách, ta thích viết ra nguyên một đám nhân vật có thể được độc giả sở ưa thích, chỗ nhận đồng, tuy nhiên hiện tại coi như là tác giả già dặn kinh nghiệm rồi, nhưng đương ta viết ra có chút rất ưa thích chương và tiết lúc, đều vụng trộm xem một ít bình luận, trông thấy những cái kia tán dương bình luận, nói thật, hay vẫn là sảng khoái sảng khoái đấy.

  Kiếm Thánh đã viết vừa vặn suốt một năm.

  Đấu Phá đã viết hai năm linh ba tháng.

  Vũ Động đã viết ước chừng một năm linh chín tháng.

  Trên đường không biết đã đến bao nhiêu mới độc giả, đi bao nhiêu độc giả cũ, nhưng bất kể là mới độc giả hay vẫn là độc giả cũ, nếu là có thể đủ nhìn đến đây, cũng xen cho phép ta nói một tiếng cảm tạ.

  Tạ nhiều năm như vậy cùng đi qua, nếu là trong mấy năm nay, các ngươi theo tiểu thuyết của tôi trong đã lấy được khoái hoạt cùng cảm động, cái này sẽ là ta lớn nhất thành công. 

  Cám ơn.


  Cho nên, ta cũng hi vọng, sách mới có thể lần nữa làm bạn lấy mọi người, cùng đi qua.

  Sách mới khai trương, thỉnh mọi người cất chứa cùng đề cử sách mới, cảm tạ.

  Mặt khác chính văn buổi tối 12 h bắt đầu đổi mới.

  Bình luận