Cinque Terre

Cửu Đỉnh Ký

Tác giả : Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 174993
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 01: Đằng Thanh Sơn

 • Chương 02: Hắn gọi là "LANG"

 • Chương 03: Dương Châu Thành

 • Chương 04: Nhãn Thần

 • Chương 05: Cường địch lai tập

 • Chương 06: Sinh tử chi chiến

 • Chương 07: Hổ Pháo quyền

 • Chương 08: Tiềm ẩn

 • Chương 09: Hổ Hình Thông Thần Thuật

 • Chương 10: Đối ngã tiếu liễu

 • Chương 11: Đào phạm “SỞ THIÊN”

 • Chương 12: Thiên Niên Kỉ Sự

 • Chương 13: Thiên Niên Diễn Biến

 • Chương 14: “Thiên Nhai Hành”

 • Chương 15: Phong Vũ Dục Lai

 • Chương 16: Các Phương Hội Tụ

 • Chương 17: Tiên Huyết Lâm Ly

 • Chương 18: Cô Lang

 • Chương 19: Đằng gia trang

 • Chương 20: Cổ kim bất đồng

 • Chương 21: Biểu ca "Thanh Hổ"

 • Chương 22: Danh sách xuất chiến

 • Chương 23: Lang Nha bổng nặng một trăm hai mươi hai cân

 • Chương 24: Thế giới gì thế này!

 • Chương 25: Lễ mừng năm mới

 • Chương 26: Nhất minh kinh nhân *

 • Chương 27: Kế Hoạch Trong Tộc

 • Chương 28: Lựa chọn

 • Chương 29: Thương thuật của Đằng Thanh Sơn

 • Chương 30: Thời gian thoi đưa

 • Chương 31: Đội thợ săn

 • Chương 32: Bầy sói điên cuồng

 • Chương 33: Về nhà

 • Chương 34: Thủ lĩnh mới

 • Chương 35: Cao Thủ Nội Kình

 • Chương 36: Dương châu diêm thương

 • Chương 37: Tối cường kế hoạch

 • Chương 38: Hai mươi sáu tháng chạp

 • Chương 39: Giao hàng

 • Chương 40: Lòng tham

 • Chương 41: Địa Bảng

 • Chương 42: Bạch Mã bang Hồng Tứ

 • Chương 43: Cường đạo

 • Chương 44: Cầm Tặc Thủ

 • Chương 45: Hổ Quyền của Đằng Thanh Sơn

 • Chương 46: 'Tối cường kế hoạch' bắt đầu

 • Chương 47: Bốn năm sau

 • Chương 48: Thiết Sơn bang

 • Chương 49: Xích đồng chùy

 • Chương 50: Quát lớn! Phi đao!

 • Đây là bộ truyện thứ năm của Phiên Gia (tự xưng của tác giả). Bốn bộ truyện trước do Phiên Gia viết có ba bộ vốn là Tu chân, Tiên hiệp thể loại, một là tây phương ma huyễn thể loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo thể loại.

  "Cửu Đỉnh Ký" được Phiên Gia suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng "Cửu Đỉnh Ký" sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng.

  Bình luận