Cinque Terre

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Tác giả : Nam Lang Yếu Giảm Phì
Thể Loại : Truyện Ma - Truyện Kinh Dị
Lượt xem : 93550
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Giờ thứ nhất – Khoa răng hàm mặt

 • Chương 2: Giờ thứ hai : Văn phòng viện trưởng tầng năm

 • Chương 3: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa (nhất)

 • Chương 4: Ghi chép những chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (Nhất)

 • Chương 5: Giờ thứ ba – Thang máy tầng bốn

 • Chương 6: Giờ thứ ba – Thang máy tầng bốn

 • Chương 7: Giờ thứ tư – Khoa Đông Y tầng bốn

 • Chương 8: Khoa Đông y tầng bốn

 • Chương 9: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999 – 2002 [ Nhị ]

 • Chương 10: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (Nhị)

 • Chương 11: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện đồng hoa 1999 – 2002 (Cửu)

 • Chương 12: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (Chín)

 • Chương 13: Ghi chép chuyện bí ẩn Đồng Hoa 1999 – 2002 (Cửu)

 • Chương 14: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn

 • Chương 15: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn

 • Chương 16: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn

 • Chương 17: Giờ thứ sáu – Phòng hồ sơ tầng ba

 • Chương 18: Giờ thứ sáu – Phòng hồ sơ tầng ba

 • Chương 19: Giờ thứ bảy – Phòng khám ngoại khoa tầng ba

 • Chương 20: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (Bát)

 • Chương 21: Giờ thứ bảy – phòng khám ngoại khoa tầng ba

 • Chương 22: Giờ thứ bảy – phòng khám ngoại khoa tầng ba

 • Chương 23: Giờ thứ bảy – Phòng khám ngoại khoa tầng ba

 • Chương 24: Giờ thứ tám – Phòng hồ sơ tầng ba

 • Chương 25: Giờ thứ tám – Phòng hồ sơ tầng ba

 • Chương 26: Cuộn băng của Nghiêm Y Sinh [1] – Cậu bé

 • Chương 27: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Đứa bé [1]

 • Chương 28: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai

 • Chương 29: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai

 • Chương 30: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai

 • Chương 31: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999 – 2002 (Thất)

 • Chương 32: Giờ thứ mười một – Đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai

 • Chương 33: Giờ thứ mười một – Đại sảnh phòng xét nghiệm tầng hai

 • Chương 34: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Lưu Tần [2]

 • Chương 35: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Lưu Tần [2]

 • Chương 36: Giờ thứ mười hai – Phòng quan sát tầng một

 • Chương 37: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Hoạt tử nhân [3]

 • Chương 38: Giờ thứ mười một – Phòng quan sát tầng một

 • Chương 39: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Hoạt tử nhân [3]

 • Chương 40: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 2003 – 2005 (Tứ)

 • Chương 41: Giờ thứ mười ba – Phòng giải phẫu [4] tầng ba

 • Chương 42: Giờ thứ mười ba – Phòng giãi phẫu [4] tầng ba

 • Chương 43: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4]

 • Chương 44: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4]

 • Chương 45: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4]

 • Chương 46: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba

 • Chương 47: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba

 • Chương 48: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba

 • Chương 49: Giờ khắc cuối cùng

 • Chương 50: Giờ khắc cuối cùng

 • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, 1×1, HE.
  Nhân vật chính: 
   Lộ Hà x Tôn Chính

   

  Thành thị nào cũng có tội ác cùng chú oán, nơi chúng nó tập hợp được gọi là “huyệt”.

   

   

  Nếu lỡ lạc chân vào, thì không thể hóa giải, chỉ có thể trốn thoát.

  Hai thanh niên bình thường tự nhiên lại rơi vào khu nhà của một bệnh viện, dựa vào một chiếc đèn pin, một quyển sổ được ghi chép những lần chạy trốn và tìm kiếm manh mối, hiềm nghi có, kinh sợ có, tìm ra lời giải có, ngụy trinh thám có.

  Một chút sợ hãi một chút hài hước chỉ có hai nam nhân liếc mắt đưa tình …… là không có.

  Mở ra những bí mật được cất giấu, hai nhân vật cùng trốn chạy lâu ngày sinh tình cảm, tác giả cũng không thể nào ngăn cản được.

  Bình luận