Cinque Terre

Chân Tiên

Tác giả : EK
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 532463
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 251: Hắc Diễm Phần Thần

 • Chương 252: Pháp bảo cực phẩm (thượng)

 • Chương 253: Pháp bảo cực phẩm (hạ)

 • Chương 254: Rùa thỏ thi chạy

 • Chương 255: Xích huyết thần giao

 • Chương 256: Hoang cốt tru yêu

 • Chương 257: Thiểm Thiên Phong Dực (thượng)

 • Chương 258: Thiểm Thiên Phong Dực (hạ)

 • Chương 259: Một lần nữa đột phá

 • Chương 260: Sự âm trầm của Vô Chân

 • Chương 261: Nam Thiên lại hiện (thượng)

 • Chương 262: Nam Thiên lại hiện (hạ)

 • Chương 263: Lừa lấy một pháp bảo cực phẩm (thượng+hạ)

 • Chương 264: Long nữ áo tím

 • Chương 265: Hòa thượng động dục

 • Chương 266: Nguy cơ thật lớn

 • Chương 267: Ngang trời xuất thế (thượng)

 • Chương 268: Ngang trời xuất thế (hạ)

 • Chương 269: Nụ cười của Tàng Thiên Cơ

 • Chương 270: Át chủ bài của Tàng Thiên Cơ

 • Chương 271: Âm minh chi địa

 • Chương 272: Tấn thăng Mệnh Tuyền cảnh

 • Chương 273: Trấn Minh Thần Phù

 • Chương 274: Hàn đàm thần bí

 • Chương 275: Hàn đàm thần bí (hạ)

 • Chương 276: Nghịch ta thì chết

 • Chương 277: Vô Chân làm phản

 • Chương 278: Đại chiến Tàng Thiên Cơ

 • Chương 279: Thái Hư tiên đỉnh

 • Chương 280: Đỉnh Thiên Quyết hiện

 • Chương 281: Vô Chân chết

 • Chương 282: Nguyên thần ba trượng

 • Chương 283: Hắc diễm hỏa hải

 • Chương 284: Một khỏa cự tâm

 • Chương 285: Kim Sí Thiên Bằng (thượng)

 • Chương 286: Kim Sí Thiên Bằng (hạ)

 • Chương 287: Phi long tại thiên

 • Chương 288: Khung xương cự long

 • Chương 289: Pháp bảo thành đống

 • Chương 290: Nữ tử thần bí

 • Chương 291: Thần thú

 • Chương 292: Vô lượng thiên kiếp

 • Chương 293: Linh Lung bảo tháp

 • Chương 294: Bảo tháp chi uy (thượng+hạ)

 • Chương 295: Đánh đập Tàng Thiên Cơ

 • Chương 296: Tiên cảnh nhân gian

 • Chương 297: Côn Ngô cảnh

 • Chương 298: Hai Tiểu Bạch

 • Chương 299: Bi kịch nhân sinh của Thiên Hồ Vương

 • Chương 300: Nam Thiên tiên môn

 • Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau, cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.

  - Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này: Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết. Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết. Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết. Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết.

  - Phân chia cảnh giới: Tổng cộng chia làm bảy cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên.

  Bình luận