Cinque Terre

Chân Tiên

Tác giả : EK
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 532464
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 201: Vân Tuyết chết!

 • Chương 202: Các ngươi đều phải chết (1+2)

 • Chương 203: Đại sát bốn phương

 • Chương 204: Ước hẹn mười năm (thượng)

 • Chương 205: Ước hẹn mười năm (hạ)

 • Chương 206: Đạp lập hư không

 • Chương 207: Cổ Thần Chi Uy (thượng + hạ)

 • Chương 208: Âm Dương Trận Đồ

 • Chương 209: Ý niệm hóa hồn (thượng)

 • Chương 210: Ý niệm hóa hồn (hạ)

 • Chương 211: Bí địa Lý gia

 • Chương 212: Lục Long Nhiếp Tâm trận

 • Chương 213: Mượn trận giết người

 • Chương 214: Bảo Tháp Thiên Vương (thượng+hạ)

 • Chương 215: Côn Ngô Ấn

 • Chương 216: Đối chiến Tàng Thiên Cơ

 • Chương 217: Ngươi không giết được ta

 • Chương 218: Mộc Lôi Ấn (thượng)

 • Chương 219: Mộc Lôi Ấn (hạ)

 • Chương 220: Phệ huyết hoa

 • Chương 221: Thân ở nơi nào

 • Chương 222: Chém yêu

 • Chương 223: Thiên Dạ Lang Vương (thượng)

 • Chương 224: Thiên Dạ Lang Vương (hạ)

 • Chương 225: Phong vũ dực lai

 • Chương 226: Chiến đại yêu

 • Chương 227: Vạn yêu truy sát

 • Chương 228: Ta cũng là yêu (thượng)!

 • Chương 229: Ta cũng là yêu (hạ)!

 • Chương 230: Huyết hải phiêu hương

 • Chương 231: Hóa hình thảo

 • Chương 232: Chiến hoang thú cự cầu

 • Chương 233: Cổ Thần đồ yêu (thượng)

 • Chương 234: Cổ Thần đồ yêu (hạ)

 • Chương 235: Thu hoạch thật lớn

 • Chương 236: Tu vi tăng lên

 • Chương 237: Tiểu Bạch biến dị

 • Chương 238: Hóa long phi thiên

 • Chương 239: Một lưới bắt hết

 • Chương 240: Một hòa thượng

 • Chương 241: Thiên Đạo Thiên Đạo

 • Chương 242: Sư tỷ tương tư (thượng)

 • Chương 243: Sư tỷ tương tư (hạ)

 • Chương 244: Thương thiên a…

 • Chương 245: Rượu ngon và cố nhân

 • Chương 246: Đánh lén đặc sứ

 • Chương 247: Liên thủ giết địch (thượng)

 • Chương 248: Liên thủ giết địch (hạ)

 • Chương 249: Cửu Hoang Toàn Phong

 • Chương 250: Hắc Hổ Lĩnh

 • Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau, cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.

  - Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này: Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết. Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết. Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết. Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết.

  - Phân chia cảnh giới: Tổng cộng chia làm bảy cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên.

  Bình luận