Cinque Terre

Chân Tiên

Tác giả : EK
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 532470
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 51: Cực băng châu

 • Chương 52: Nội đan Chích hổ

 • Chương 53: Bởi vì ngươi họ Vạn

 • Chương 54: Tái nhập Hạo Thiên (1+2+3)

 • Chương 55: Tẩy trần đan

 • Chương 56: Kinh hỉ

 • Chương 57: Chúc thọ

 • Chương 58: Hội võ ba nhà

 • Chương 59: Hội võ chi chiến

 • Chương 60: Toàn trường khiếp sợ

 • Chương 61: Tiên Ảnh Trọng Trọng

 • Chương 62: Lời mời của Đế Đình

 • Chương 63: Kích lưu ám dũng (1+2)

 • Chương 64: Đông Hoang khổ tu

 • Chương 65: Hắc tuyến giao (thượng+hạ)

 • Chương 66: Nguy cơ trí mạng

 • Chương 67: Diệt cả nhà ngươi!

 • Chương 68: Giết người, rút gân (thượng+hạ)

 • Chương 69: Luyện bảo

 • Chương 70: Tiên Thiên cảnh tầng thứ năm

 • Chương 71: Thiên Ma Chân Thể, thôn phệ lẫn nhau

 • Chương 72: Suy đoán

 • Chương 73: Bỉ đấu bắt đầu

 • Chương 74: Cổ Thương Khung bạo phát (1+2)

 • Chương 75: Kinh Tiên Nhất Chỉ

 • Chương 76: Người thắng vui sướng, người bại đau thương (1+2)

 • Chương 77: Tộc trưởng mới

 • Chương 78: Vạn Thiên Thụy (1+2)

 • Chương 79: Muốn biến thiên rồi

 • Chương 80: Khúc nhạc dạo (1+2)

 • Chương 81: Giết không tha

 • Chương 82: Nhị trưởng lão chết

 • Chương 83: Đại khai sát giới

 • Chương 84: Thi thể rơi rụng

 • Chương 85: Miểu sát tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng thứ tám

 • Chương 86: Vạn Thiên Thụy chết

 • Chương 87: Cổ Thương Nhạc chết

 • Chương 88: Giết!

 • Chương 89: Tiên Thiên cảnh tầng thứ bảy

 • Chương 90: Đế Đình phát lệnh truy nã

 • Chương 91: Tàng Truy Dương

 • Chương 92: Vượt thành

 • Chương 93: Truy đuổi

 • Chương 94: Mật lâm, u động

 • Chương 95: Thi thể băng ngàn năm

 • Chương 96: Ma tu Tà Băng tông (1+2)

 • Chương 97: Liên thủ

 • Chương 98: Ngũ Linh Phụ Thể thuật

 • Chương 99: Dị bảo đáng sợ (1+2)

 • Chương 100: Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh

 • Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau, cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.

  - Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này: Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết. Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết. Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết. Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết.

  - Phân chia cảnh giới: Tổng cộng chia làm bảy cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên.

  Bình luận