Cinque Terre

Chân Tiên

Tác giả : EK
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Lượt xem : 614007
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Sống lại thời điểm thiếu niên

 • Chương 2: Tông sư đan dược

 • Chương 3: Đề thăng tu vi

 • Chương 4: Hành hung Cổ Dương

 • Chương 5: Vị hôn thê

 • Chương 6: Thiên tài, bất quá chỉ như vậy

 • Chương 7: Từ hôn

 • Chương 8: Đề thăng lần thứ hai

 • Chương 9: Luyện đan bán đấu giá

 • Chương 10: Bán đấu giá linh dịch

 • Chương 11: Kiếm một bút lớn

 • Chương 12: Thiên Cương Thối Thể

 • Chương 13: Linh Kình Thuấn Tức Quyết

 • Chương 14: Huyết quan hồ

 • Chương 15: Âm Dương Mê Thiên đại trận

 • Chương 16: Phá mê trận, cắt huyết quan

 • Chương 17: Càn Khôn Trạc

 • Chương 18: Tu Di Kim Cương đại trận

 • Chương 19: Tuyệt tử, tuyệt sát, tuyệt diệt

 • Chương 20: Thái cổ dị trùng

 • Chương 21: Tật Vũ Phi Phong

 • Chương 22: Hậu Thiên tầng thứ sáu

 • Chương 23: Tụ nguyên linh dịch thượng phẩm

 • Chương 24: Bán đấu giá

 • Chương 25: Truy tung

 • Chương 26: Ai là con mồi?

 • Chương 27: Luyện đan, truyền công

 • Chương 28: Phệ linh thú

 • Chương 29: Cổ Hà

 • Chương 30: Đồng loại ăn thịt nhau

 • Chương 31: Trảm cự thú, được linh tinh

 • Chương 32: Khoáng mạch linh thạch

 • Chương 33: Cổ Hà chết

 • Chương 34: Đột phá Tiên Thiên

 • Chương 35: Rời động, khiếp sợ

 • Chương 36: Đến tận cửa

 • Chương 37: Ly biệt

 • Chương 38: Nhưng tên ngu xuẩn đều chết như vậy

 • Chương 39: Tính toán

 • Chương 40: Yêu thú Tiên Thiên tầng chín

 • Chương 41: Cường thế trở về

 • Chương 42: Liễu gia, Vân gia

 • Chương 43: Một quyền đánh bại

 • Chương 44: Pháp khí trung phẩm? Ta cũng có

 • Chương 45: Ngươi, không phải đối thủ của ta

 • Chương 46: Thu được huyết hống

 • Chương 47: Không biết sống chết

 • Chương 48: Tốc độ của ngươi quá chậm

 • Chương 49: Ai lừa ai?

 • Chương 50: Chích hổ

 • Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau, cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.

  - Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này: Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết. Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết. Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết. Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết.

  - Phân chia cảnh giới: Tổng cộng chia làm bảy cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên.

  Bình luận