Cinque Terre

Bối Cảnh Định Đô Thăng Long Và Sự Nghiệp Của Lê Hoàn

Tác giả : Nguyễn Khánh Oánh
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
Lượt xem : 5106
PDF

Nội dung chính:

Phần 1. Quê hương, gia thể, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Hoàn

Phần 2. Sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc

Phần 3. Sự nghiệp xây dụng và kiến tạo đát nước Đại Cồ Việt

Phần 4. Lê Hoàn, nhà Tiền Lê và bối cảnh định đô Thăng Long

Bình luận