Cinque Terre

Bộ Luật Lao Động

Tác giả : Quốc Hội Việt Nam
Thể Loại : Thư Viện Pháp Luật
Lượt xem : 33962
PDF Đọc Online

Danh sách chương


Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động năm 2006.

Bình luận